ABRA modul - SCM

Nacházíte se na: Tanaka.cz (úvod) » Živnostník » Rozširující moduly Gen daňová evidence

Nový nástroj SCM - nástroj pro řízení dodavatelského řetězce je plně integrovaný a nahradí původně používané excelovské aplikace.

Základní popis

SCM je volitelnou součástí modulu Skladové hospodářství. Pomáhá zajišťovat rychlý nákup zboží či materiálu a optimalizaci skladových zásob. Je dostupný ze všech dokladů obsahujících skladové položky. Umožňuje rychlé vyhodnocení zásob skladových položek a zajištění konkrétních objednávek a zakázek. Zobrazuje budoucí vývoj položek, informuje o blížících se krizích ohrožujících sjednané dodávky zákazníkům nebo o stavu materiálu pro výrobu. V zobrazení bilance lze využívat analytických funkcí a prognóz. V rámci SCM lze zohledňovat náhrady (které jsou přehledně evidovány u nakupovaných skladových položek) a další důležité informace potřebné pro optimální výběr dodavatele a realizaci nákupu.

Přínosy pro uživatele

 • jednotný přehled o stavu, spotřebě a požadavcích na zboží, materiál a výrobky
 • přizpůsobení výstupů jakémukoliv obchodnímu nebo výrobnímu procesu, uplatnění alternativních strategií
 • automatizace zajištění požadavků na zboží a materiál
 • rychlé sestavení přehledů i při velkém počtu položek a pohybů
 • kontrola pokrytí zakázek skladovým stavem a předpokládaným nákupem skladových položek
 • včasné upozornění na možnost vzniku krizí v procesu prodeje a výroby
 • informace o dispozicích a plánovaném dodání skladových položek ze všech prodejních a skladových dokladů
 • informace o pokrytí objednávek a výrobních zakázek nejen položkami skladovými, ale i objednanými
 • klíčové kroky automatického procesu může pracovník modifikovat

Funkce a vlastnosti

 • automatické vytváření objednávek k dodavatelům, se zohledněním podmínek dodavatele a s kumulací kryjících se požadavků
 • automatické vytváření požadavků na výrobu s dohledem nad termíny dodání pro zákazníka
 • bilance nad zbožím, materiálem a výrobky, které zohlední stavy skladu, minimální množství a množství požadované zákaznickými objednávkami nebo výrobou
 • plánované zajištění zboží a materiálu dodavatelskými objednávkami nebo vlastní výrobou
 • zobrazení stavu položek, které mohou nahradit chybějící položku
 • definice vlastní strategie pro výběr dodavatele dle jakéhokoliv údaje v systému, případně kombinace údajů
 • zobrazení pokrytí dokladů skladovou zásobou nebo plánovaným nákupem
 • informace o předpokládaném vývoji kterékoliv skladové položky
 • definice vlastních strategií pro zobrazení bilancí a zajišťování nakupovaných nebo vyráběných položek
 • výstupy funkcí SCM je možné používat v uživatelských definicích seznamů, panelů a tiskových sestav

Potřebujete poradit či získat informace týkající se produktů ABRA, jejich pořízení, cen jednotlivých modulů a balíků, fungování a provozu? Neváhejte kontaktovat naše Helpdesk středisko zde!

Aktuální verze ABRA Gen 19.2.2 s novým modulem Úkoly Informační systém ABRA Gen přichází s aktuální verzí 19.2.2. Na Zákaznickém portálu je k dispozici jednotná aktuální verze dostupná všem zákazníkům.
Legislativní verze ABRA Gen 19.0.1 Informační systém ABRA Gen přichází s legislativní verzí 19.0.1 pro rok 2019
Aktuální verze ABRA Gen 18.13.06 Informační systém ABRA Gen přichází s novou verzí 18.13.06
Nová verze ERP systému ABRA Gen 18.03.17 Usnadněte si práci v ERP systému ABRA Gen díky novinkám v oblastech ochrany dat a skladového hospodářství. Spolu s celou řadou dalších vylepšení je najdete v nové verzi ABRA Gen 18.03.17.