Živnostník

Nacházíte se na: Tanaka.cz (úvod) » Živnostník

ABRA Gen je otevřený ekonomický systém Client/Server jak pro malé, tak pro střední a větší firmy firmy s možností provozu na serverové platformě MS Windows nebo OS Linux.

Informační systémy ABRA Gen patří do kategorie Enterprise Resource Planning (ERP), které představují účinný nástroj pro řízení celé firmy. Na rozdíl od jednoduchých účetních a ekonomických aplikací umožňují propojit plánování a řízení všech klíčových podnikových procesů, a to jak na operativní, tak i strategické úrovni. 

Kdo je za vývojem ABRA?

Výrobcem informačních systémů ABRA® je společnost ABRA Software a.s., která je držitelem mezinárodního certifikátu systému řízení jakosti dle ISO 9001 na celý proces vývoje, výroby, distribuce vlastních informačních systémů a návazných služeb. 

Jak spolupracuje TANAKA s ABROU?

Společnost TANAKA, s.r.o. spolupracuje s firmou ABRA Software a.s. od roku 2003 jako smluvní partner.  Od roku 2006 spolupracujeme na nejvyšší úrovni partnerství, které nám umožňuje lépe reagovat na přání klientů.

Na základě produktů ABRA poskytujeme služby v těchto oblastech:

  • vedení podvojného účetnictví pro různě velké firmy
  • vedení účetnictví pro soukromé podnikatele
  • instalace odpovídajícího produktu ABRA Gen
  • konfigurace příslušných parametrů programu 
  • zajištění školení 
  • servis 
  • zálohování a archivace dat

Díky produktům ABRA Gen jsme schopni se maximálně přizpůsobit požadavkům a potřebám uživatelů. 
Pro konkrétního uživatele nadefinujeme jím používané rutiny a jednotlivé agendy, ovládací panely, vstupy a výstupy ze systému podle požadovaných exportů klienta, zvolíme správné parametry a přístupová práva, která mají vliv na jednoduchost rychlost práce s programem.

Jsme si vědomi faktu, že nejdůležitější je snadné pořizování a zpracování dokladů, detailní vyhodnocení ekonomické situace firmy v každém okamžiku a především dokonalé a bezchybné ukládání a uchování pořizovaných údajů a dat. Kvalitní archivace je předpokladem kvalitního, správného, ale především přesného a rychlého zpracování účetnictví.

Nedílnou součástí dobře fungující firmy je špičkový a moderní informační systém. 
V současné době jsou kladeny velké nároky na automatizaci procesů, přizpůsobení software každému uživateli, provozní stabilitu a otevřenost vůči dalším programovým produktům.
Přesně taková je ABRA.

Jaká verze ABRA je vhodná pro živnostníky?

Snažili jsme se nastavit moduly a části systému pro živnostníky. Nejvhodnější verze ABRA pro živnostníky je:

ABRA FlexiBee

je to moderní podnikový software, určený pro firmy s daňovou evidencí, pokračovatel úspěšné řady ABRA Plus, ABRA Classic, ABRA One, ABRA Gold a ABRA Gold Win, které vždy patřily mezi nejrozšířenější ekonomické software v ČR a používají se dodnes.

Více informací...

 

Potřebujete poradit či získat informace týkající se produktů ABRA, jejich pořízení, cen jednotlivých modulů a balíků, fungování a provozu? Neváhejte kontaktovat naše Helpdesk středisko zde!

Aktuální verze ABRA Gen 19.2.2 s novým modulem Úkoly Informační systém ABRA Gen přichází s aktuální verzí 19.2.2. Na Zákaznickém portálu je k dispozici jednotná aktuální verze dostupná všem zákazníkům.
Legislativní verze ABRA Gen 19.0.1 Informační systém ABRA Gen přichází s legislativní verzí 19.0.1 pro rok 2019
Aktuální verze ABRA Gen 18.13.06 Informační systém ABRA Gen přichází s novou verzí 18.13.06
Nová verze ERP systému ABRA Gen 18.03.17 Usnadněte si práci v ERP systému ABRA Gen díky novinkám v oblastech ochrany dat a skladového hospodářství. Spolu s celou řadou dalších vylepšení je najdete v nové verzi ABRA Gen 18.03.17.