Tvorba software

Nacházíte se na: Tanaka.cz (úvod) » DALŠÍ SLUŽBY » Tvorba software

Tvorba zákázkového software

Významnou část naší práce je tvorba zákázkového software. Jedná se o SW vytvářeného přímo "na míru" jednotlivým zákazníkům. Pro své softwarové produkty zajišťujeme vlastní technickou podporu. Nabízíme tvorbu software především v těchto oblastech:

Zakázkové aplikace začínáme detailní analýzou, která slouží k sestavení detailního zadání pro řešení dané problematiky. V případě, že se jedná o agendu spojenou s účetnictvím, fakturací atd. prefetujeme vytvořené této apliklace jako nádstavbu nad ERP ABRA Gx. Tato metoda výrazně zkracuje dobu implementace a dále snížuje cenu řešení.

Důvody snížení ceny při tvorbě zakázkové aplikace nad ERP ABRA Gx:

 • Není nutné řešit základní funkčnosti, jako jsou přístupová práva, sledování změn atd.
 • Je možné využít řady již hotových funkčností a to jak námi vytvořených, tak od ostatních partnerů.
 • Funkčnost není databázově závislá a je možné při dramatickém nárustu informací přejít na robusní řešení zalkožené nad DB ORACLE.

Některé aplikace vytvořené jako zakázkové se postupně zobecnily a vznikly tak samostatné produkty.

Stravovací systémy

 • Návrh a realizace softwarových projektů stravovacích systémů pomocí dotykových obrazovek
 • Návrh a realizace softwarových projektů stravovacích systémů na bázi terminálu
 • Návrh a realizace komplexních služeb softwarových projektů stravovacích systémů pro domovy mládeže, školní zařízení

Skladové hospodářství s čárovými kódy

 • Kompletní evidence skladového hospodářství pomocí čárových kódů
 • Napojení na účetní systém ABRA Gx 
 • Sběr dat pomocí mobilních čteček čárového kódu
 • Podpora pro výrobní procesy

Zakázková strojírenská výroba

 • Kompletní pokrytí všech procesů v rámci zakázkové strojírenské výroby.
 • Využití čárových kódů ve všech procesek po vzniku zakázky
 • Možnost na pojení na ERP ABRA Gx 
 • Sběr dat pomocí mobilních čteček čárového kódu

Poradenství, konzultace 

Naše společnost díky mnohaleté praxi disponuje řadou odborníků, kteří mohou poskytnout cenné informace při řešení Vašich projektů.

Zejména jsme využívání v situacích, kdy je projekt ve stavu:

- Nekontrolovaného růstu nákladů
- Funkčnost není dostatečná
atd.

Pohled analytika, který není v projektu od samého začátku poskytne nový náhled na řešenou problematiku a tím se výrazně přispěje k dokončení projektu..

Metodologie

Všechny výše uvedené činnosti poskytujeme v souladu se zavedenou směrnicí kvality dle ISO 9001. Na výše uvedené činnosti máme zpracované směrnice, které zkracují dobu řešení zakázek a dále minimalizují rizika chyb.

Potřebujete poradit či získat informace týkající se produktů ABRA, jejich pořízení, cen jednotlivých modulů a balíků, fungování a provozu? Neváhejte kontaktovat naše Helpdesk středisko zde!

ABRA G3/4 a elektronická evidence tržeb (EET) Elektronická evidence tržeb (EET) - řešení v ABRA G3/G4
Systém na hodnocení zaměstnanců MARCIANO Systém na hodnocení zaměstnanců, který spolupracuje s ERP ABRA. Na základě přání klientů byl systém rozšířen o možnost samostatné práce systému bez propojení na systém ABRA Gx.
Certifikace verze IS ABRA Gx 14.01.06 Verze řady 14.01/14.02 přináší potřebné legislativní úpravy platné od 1.1.2014 a řadu drobných oprav. Stejné úpravy budou obsahovat i verze vyšší řady 14.51/14.52 (které navíc obsahují přechod na DelphiXE2). Verze řady 14.01/14.02 jsou určeny uživatelům, kteří zatím z nějakého důvodu nechtějí či nemohou přejít na verzi 14.51/14.52 (XE2 verzi), ale přitom potřebují získat nové legislativní úpravy. Více k uvedeným hlavním novinkám viz popis příslušné verze v kap. Změny ve verzích podrobně.
Certifikace verze IS ABRA Gx 13.01.07 V průběhu ledna byla certifikována nová verze ERP ABRA Gx 13.01.07. Tato verze obsahuje zejména legislativní změny mzdové a změny týkající se DPH - obsahuje již nový vzor 18 pro přiznání k dani z přidané hodnoty.