Rozšiřující moduly Gen

Nacházíte se na: Tanaka.cz (úvod) » Korporace » Rozšiřující moduly Gen

Samostatné moduly

ISPGx

Modul pro poskytovatele internetu, kteří řeší kompletní agendu tohoto typu firem. Modul zajišťuje komplentí procesy od rekognoskace až po vyučtování služeb. Zajištěny jsou všechny obchodní procesy.

Smlouvy

Modul pro evidenci smluv, zajišťuje podklady pro automatickou fakturaci těchto smluv. Tento modul je základní částí modulu ISPGx.

Mobilní čtečka

Modul pro komunikaci se čtečkou UNITECH PT 6XX, modul zajišťuje mimo vlastní komunikace, tak řešení chyb a konfiguraci automatizovaných procesů

Nedokončená výroba

Tento modul slouží pro zpracování nedokončené výroby u společností, které nevyužívají výrobní moduly, přesto ale potřebují evidovat nedokončenou výrobu na zakázky. Tento modul umožňuje náklady sledovat až v 10 skupinách a tyto sledovat u všech zakázek.

Rozšiřujicí moduly pro CRM

CRM-A

Modul pro konfiguraci CRM na zajištění složitějších procesů, kde je třeba sledovat mnoho stavů a zajistit vazby mezi následnými požadavky. Dále je umožněn princip jednoduchého Work Flow.

CRM-E

Modul pro zpracování e-mailů a jejich generování do CRM. Modul obsahuje mimo jiné reakce na e-maily a přiřazování odpovědí ke zdrojovým aktivitám.

Rotační manager

Modul pro zajištění přidělování objektů v rámci systému. Tento modul je možné využít pro přidělování řešitelů pro poruchy z call centra.

Rozšiřujicí moduly pro logistiku

Kontrakty

Modul zajišťujicí obchodování na principu kontraktů, umožňuje použití nákupních, prodejních, interních i speciálních typů kontraktů. Tento modul umožňuje propojení s jinými moduly pro skladové hospodářství. Mimo vlastní logistiky je řešen také plánování dopravy a generování všech obchodních dokladů.

2D editace řádků dokladů

Modul pro zadání řádků na dokladech jako rozměry a příplatkové parametry. Typickými uživateli tohoto rozšíření jsou společnosti obchodující s položkami pro nábytkářský průmysl, sklenářství atd.

Sledování obalů

Modul sledujicí saldo obalů při pohybech obalů v režimu zápůjčka. Je možné kombinovat zápůjčky jak na straně odběratelské, tak dodavatelské.

Cenotvorba dle množství

Tento modul zajišťuje správu ceníku, který je definován klientem a množstvím. Pro každou úroveň množství je definována jedna cena v učené měně. Pokud dojde ke změně množství, tak je obsluha informována a je použita cena z jiného rozmezí. V modulu je řešena také automatizovaná tvorba ceníku dle nabídek, nebo objednávek.

Rozšiřující moduly pro skladové hospodářství

Montáž

Modul pro zajištění jednoduché montáže. Typickými uživateli jsou firmy skládající počítače, nebo obdobné sestavy

Míchání

Modul pro zajištění míchání surovin, kde je možné započítat mimo vlastních surovin také cenu za míchání. Výsledkem je nová skladová karta, kterou je možno samostatně prodávat

Přepracování

Modul pro zajištění přepracování surovin, kdy přepracování vznikne více konečných surovin. Typickým příklad pro tento modul je přepracování surové řepky, kde vzniká olej a šrot. Modul umožnuje zadat koeficienty, na základě kterých se stanovuje konečné množství jednotlivých výstupních surovin, ale také podíl na ceně. Tyto výpočty mohou být automatizovaně korigovány na základě podkladů se skutečnými parametry.

Rozšiřujicí moduly pro finance

Saldomanager

Modul pro automatizované sledování pohledávek. Automaticky generuje upomínky pro faktury, splátkové kalendáře a také smlouvy, pokud je zakoupen příslušný modul (Smlouvy, ISPGx)

Rozšířený homebanking

Modul pro zpracování elektronických výpisů z banky. Z výpisu se načtou veškeré informace včetně AV polí. Při zpracování je pak možné zapnout kontrou čísla učtu dodavatele při úhradě. Pokud je číslo účtu jiné, tak je na tuto skutečnost uživatel upozorněn s dotazem na řešení této situace

Generátor VS

Modul pro generování VS dle předpisu.

Elektronická fakturace

Modul pro hromadné rozesílání faktur. Modul zajistí rozeslání označených faktur, tam kde je to možné odešle e-mail, ostatní vytiskne. Po prvním zpracování vytiskne všechny faktury se zaúčtování pro archivaci.

Převodové můstky

KLAES

Převodový můstek pro zpracování výstupů z programu KLAES.

Štepení firmy

Převodové můstky pro všechny fáze štepení firem. Zajištěn jak převod pohledávek a závazků, tak majetku v ocenění dle odhadu.

Fůze firem

Převodové můstky pro sloučení dvou  firem. Zajištěn jak převod pohledávek a závazků, tak majetku v ocenění dle odhadu.

Modul pro nákupní organizace

Tento modul je určen pro zajištění převodu dat v případě, kdy ve výrobní firmě vznkne objednávka, tak se převede do nákupní firmy. Po přijetí objednávky, dojde k vytvoření faktury vydané včetně dodacího listu s defininovaným navýšením. Tato data jsou převedena do výrobní firmy, kde dojde k vygenerování těchto dokladů.

Univerzální import

Převodový můstek, který je schopen "se učit". Program načte položky ze zdrojových dat. Pokud je vazba známa, tak ji autoamticky aplikuje a zvolí objekt v ABŘE. Pokud není známa, tak uživatel zvolí příslušný objekt v ABŘE. Tato vazba je zapamatována.

Import interních dokladů

Modul, který načítá csv soubory s obsahem interního dokladu (účet, částka MD, částka D, Středisko MD, Středisko D, Text). Poslední tři sloupce jsou nepovinné. Tento modul je vhodný proi načítání dokadlů se zaúčtováním mezd z jiných systémů, konsolitaci více firem ve skupině atd.

Potřebujete poradit či získat informace týkající se produktů ABRA, jejich pořízení, cen jednotlivých modulů a balíků, fungování a provozu? Neváhejte kontaktovat naše Helpdesk středisko zde!

Aktuální verze ABRA Gen 19.2.2 s novým modulem Úkoly Informační systém ABRA Gen přichází s aktuální verzí 19.2.2. Na Zákaznickém portálu je k dispozici jednotná aktuální verze dostupná všem zákazníkům.
Legislativní verze ABRA Gen 19.0.1 Informační systém ABRA Gen přichází s legislativní verzí 19.0.1 pro rok 2019
Aktuální verze ABRA Gen 18.13.06 Informační systém ABRA Gen přichází s novou verzí 18.13.06
Nová verze ERP systému ABRA Gen 18.03.17 Usnadněte si práci v ERP systému ABRA Gen díky novinkám v oblastech ochrany dat a skladového hospodářství. Spolu s celou řadou dalších vylepšení je najdete v nové verzi ABRA Gen 18.03.17.