Reference

Nacházíte se na: Tanaka.cz (úvod) » Reference

Vážení zákazníci, vzhledem k vysokému počtu referencí, jsme nuceni je rozčlenit do jednotlivých sekcí webu. Usilovně na rozčlenění pracujeme. Děkujeme za pochopení.

Přehled referencí

Obor činnosti: Oblast řešení:
27.06.2014

Equa bank a.s.

Equa bank a.s.

Komunikace se SW 602 – schvalování dokumentů. Realizace propojení ERP ABRA G4 s FillForm serverem od společnosti Software 602 a.s.

27.06.2014

XL METAL s.r.o.

XL METAL s.r.o.

Kompletní implementace SW ABRA G3 v společnosti zabývající se velko a malo obchodem s hutními materiály. Speciální doplněk pro řízení obratovosti zásob metodou Just In Time.

27.06.2014

PATOK a.s.

PATOK a.s.

Docházkový systém s evidencí projektů a automatickým převodem do mezd.

27.06.2014

TERMONTA PRAHA a.s.

TERMONTA PRAHA a.s.

Docházkový systém s evidencí zakázek a automatickým převodem do mezd.

27.06.2014

AKTIA INTERNATIONAL, a.s.

AKTIA INTERNATIONAL, a.s.

Webová aplikace pro příjem servisních požadavků od zákazníků (vč. registrace nových zákazníků) a následné vyřízení požadavku servisním technikem, který online přímo v terénu vyskladňuje materiál ze svého vozidla.

27.06.2014

TRIUMPH BOARD a.s.

TRIUMPH BOARD a.s.

Komunikace s logistickým centrem. Elektronická komunikace s logistickým centrem.

27.06.2014

Obecné zakázky

Komunikace se státní pokladnou, výkazy PAP, ISP. Export do státní pokladny výkazů PAP a ISP.

27.06.2014

ZAKO TURČÍN, spol. s r.o.

ZAKO TURČÍN, spol. s r.o.

Komunikace se skladovým zakladačem Vertimag. Kompletní ovládání skladového zakladače. Vyřešena otázka výdejny nástrojů, včetně půjčovny, broušení nástrojů atd.

01.08.2012

TERMONTA PRAHA a.s.

TERMONTA PRAHA a.s.

Správa ERP ABRA G3. Elektronické schvalování dokladů.

01.05.2012

Fruta Bohemia a.s.

Fruta Bohemia a.s.

Zavedení EDI komunikace s obchodními řetězci. Realizovány zakázkové funkčnosti pro sledování a řízení potravinářské výroby hořčice a ovocných koncentrátů.

01.05.2012

BARTEN s.r.o.

BARTEN s.r.o.

Optimalizace proscesů při využití informačního systému ABRA G3 ve společnosti BARTEN.

01.04.2012

ACE-TECH s.r.o.

ACE-TECH s.r.o.

Implementace informačního systému ABRA G3 ve výrobní společnosti, zabývající se přesným CNC obráběním. Součástí řešení je také vykazování pracovníku pro zajištění on-line přehledu o plnění zakázek.

01.01.2012

Teplo HB s.r.o.

Teplo HB s.r.o.

Implementace informačního systému ABRA G3. Součástí implementovaného řešení je také energetický modul, který umožňuje vyučtování tepelné energie, a veškeré evidence sovisejicí s legislativními požadavky v této oblasti.

01.01.2012

FAGUS SK s.r.o.

FAGUS SK s.r.o.

Implementace systému ABRA G3 pro řízení celé společnosti. Systém mimo jiné obsahuje zpracování nedokončené výroby, zpracování vykazování pracovníků a také sledování plánovaného a skutečně zpracovaného materiálu.

01.01.2012

YATE: |Implementace výrobních modulů

YATE: |Implementace výrobních modulů

Implementace sledování výroby pomocí čárových kódů. On-Line vykazování pracovníků, Optimalizace materiálových toků pomocí modulu SCM.

01.12.2011

GAMEX CZ, s.r.o. Optimalizace procesů

GAMEX CZ, s.r.o. Optimalizace procesů

Optimalizace procesů při práci s informačním systémem ABRA G3.

01.11.2011

ENVIprojekt s.r.o.

ENVIprojekt s.r.o.

Implementace informačního systému ABRA G3 ve společnosti zabývající se poradenskou, projekční, inženýrskou a dodavatelskou činností na poli ochrany životního prostředí

01.07.2011

Equa bank a.s.

Equa bank a.s.

Provozní informační systém. Propojení bankovních systémů, sledování cizoměnové pozice, každodenní kurzové přecenění. Automatizované účtování opravných položek. Implementace podpory pro intranet v plánování absencí, hodnocení pracovníků a správě volný

01.07.2011

ModelPoint s.r.o.

ModelPoint s.r.o.

Systém pro síť prodejen

30.04.2011

PLAST FORM SERVICE

PLAST FORM SERVICE

Implementace informačního systému ABRA G3 pro sledování výroby při lisování výlistů. Byla implementována podpora pro mobilní čtečky čárového kódu, které slouží pro sběr dat z výroby. Implementovány jsou také funkčnosti pro přesné plánování mater

31.01.2011

Banco Popolare Česká republika a.s.

Banco Popolare Česká republika a.s.

Implementace rozšiřujicích funkčností pro zabezpečení přístupu k datům dle požadavků kladených na systémy v bankovním sektroru.

31.12.2010

e-gaming s.r.o.

e-gaming s.r.o.

Implementace informačního systému ABRA G3 ve společnosti vyrábějicí VLT.

31.12.2010

MAGSY, s.r.o.

MAGSY, s.r.o.

Implementace ABRA G3 ve společnosti zabývající se výrobou magnetů a magnetických systémů.

01.08.2010

SZAKAL METAL

SZAKAL METAL

Implementace informačního systému ABRA G3. Zajištění přenosu dat z mateřskou společností.

30.06.2010

BONVER WIN, a.s.

BONVER WIN, a.s.

Skladové hospodářství, logistika firmy, mobilní sběr dat http://www.bonver.cz

30.06.2010

DAGROS Morava, s.r.o.

DAGROS Morava, s.r.o.

Implementace systému ABRA G3, správa kompletní agendy firmy, zabývajícíc se prodejem a servisem zemědělské techniky. http://www.dagros.cz

31.03.2010

PRIVEST

PRIVEST

Implementace informačního systému ABRA G3 pro dvě geograficky oddělené pobočky. Implementace komunikace s obchodními řetězci přes EDI. Implementace detailní cenotvorby.

01.03.2010

HANÁK FORUM s.r.o.

HANÁK FORUM s.r.o.

Implementace systému ABRA G3 v největším interiovém studiu v ČR. Implementován systém malobchodního prodeje a systém čárových kódů.

01.01.2010

RADIUM s.r.o.

RADIUM s.r.o.

Implelementace systému ABRA G3 u předního výrobce GPS systému pro sledování pohybu objektů. Implementován systém pro automatickou fakturaci, pro sledování a řízení vývoje SW atd.

01.01.2010

GLYCONA s.r.o.

GLYCONA s.r.o.

Implementace ABRA G3 ve společnosti zabývající se chemickým zpracováním glycerinu. Implementovány rozšířené funkčnosti pro chemickou výrobu.

01.12.2009

Global Expert, s.r.o.

Global Expert, s.r.o.

Implementace docházkového systému napojeného na ERP ABRA G3. Docházkový systém je řešen jako tenký klient ERP ABRA G3.

01.04.2009

JON.CZ s.r.o.

JON.CZ s.r.o.

Implementace systému ABRA G3 ve společnosti v Kolíně. Implementovány rozšiřujicí moduly pro poskytovatele internetu. http://www.jon.cz

01.01.2009

Magnalink, a.s.

Magnalink, a.s.

Implementace systému ABRA G3 pro společnost v Hradci Králové. Implementovány rozšiřujicí moduly pro poskytovatele internetu. Propojení se systémem na sledování aktivních prvků sítě. Generování podkladů pro GIS

01.12.2008

EUROCORP s.r.o.

EUROCORP s.r.o.

Zavedení informačního systému ABRA G3 pro společnost s Valašských Klobouk. Implementace modulů pro obchodování přes kontrakty, rozšiřujicí skladové moduly. http://www.eurocorp.cz

01.11.2008

EDERA Group a.s.

EDERA Group a.s.

Implementace ABRA G3 ve společnost v Pardubicích. Implemetnace modulů pro poskytovatele internetu. Propojení se systémem na sledování aktivních prvků. Generování podkladů pro GIS. http://www.edera.cz

01.08.2008

IMPORIO industry s.r.o.

IMPORIO industry s.r.o.

Implementace systému ABRA G3 pro obchodní firmu provozujicí www.parfe.cz.

01.04.2008

PETROS, spol. s r.o.

PETROS, spol. s r.o.

Implementace propojení systému KLAES pro konstrukci oken s systémem ABRA Gx.

01.03.2008

ARPETA Group, a.s.

ARPETA Group, a.s.

Implementace systému ABRA G1 pro logistické centrum, včetně implementace čárových kódů, sběr dat je prostřednictví mobilních čteček čárového kódu.

31.12.2007

Výroba účelové mechanizace Zlín akciová společnost

Výroba účelové mechanizace Zlín akciová společnost

Implementace systému ABRA G3. Vytvořen speciální modul pro sledování nedokončené výroby dle zvyklostí společnosti.

01.09.2007

Imcon Electronics, s.r.o.

Imcon Electronics, s.r.o.

Skripty pro ABRA G3, které vedou agendu individuálních ceníků v různých množstevních hladinách. Tyto změny jsou přímo součástí ABRY G3.

01.05.2007

Blue4.cz s.r.o.

Blue4.cz s.r.o.

Implementace systému ABRA G3 pro společnost zabývající se poskytováním internetu a prodejem HW včetně souvisejících služeb.

01.01.2007

HANÁK NÁBYTEK, a.s.

HANÁK NÁBYTEK, a.s.

Implementace systému ABRA G3 včetně převodních můstků na výrobní systém. Implementace mzdového systému PERM a docházkového systému.

01.01.2007

Webové stránky firmy Fagus, a.s.

Webové stránky firmy Fagus, a.s.

Tvorba internetových stránek pro firmu Fagus, a.s. zabývající se výrobou obytných a jiných skládacích modulů. Webové stránky obsahují námi naprogramovaný redakční systém s možností tvorby vlastích textů, tlačítek, fotogalerií a také s objenávkovým sy

01.10.2006

SW pro vyúčtování zakázek

SW pro vyúčtování zakázek

Zakázkový SW pro účtování zakázek pro Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

01.05.2006

MONDIAL INFISSI s.r.o.

MONDIAL INFISSI s.r.o.

Implementace systému čárových kódů pro řízení výroby plastových oken. Systém slouží k zajištění jednoznačné identifikace materiálů a výrobku v systému řízení jakosti ISO 9001. Pro sledování je využito jak mobilních čteček čárových kódů, tak speciální

01.01.2006

MONDIAL INFISSI s.r.o.

MONDIAL INFISSI s.r.o.

Instalace ekonomického systému ABRA G3 pro dvě pobočky

01.09.2005

DiMOO, s.r.o.

DiMOO, s.r.o.

Implementace ekonomického systému ABRA G3 pro dvě pobočky.

01.08.2005

HELPLINE, s.r.o. - Výrobní SW

Implementace systému čárových kódů pro řízení výroby elktronických součástek. Systém slouží k zajištění vykazování a zpracování mzdové agendy. Pro sledování je využito jak mobilních čteček čárových kódů, tak speciální aplikace pro PC. Systém je napoj

01.01.2005

FAGUS, a.s.

FAGUS, a.s.

Zavedení mezd do systému ABRA G3

01.01.2005

OA Kroměříž

OA Kroměříž

Stravování 1.2 Stravovací systém s bezkontaktními kartami

01.07.2004

HELPLINE s.r.o.

Instalace ekonomického systému ABRA G3 s převodem dat ze systému STEREO

01.01.2004

FAGUS, a.s.

FAGUS, a.s.

Zavedení ekonomického systému ABRA G3 včetně kompletního převodu dat ze systému KVINTA.

01.09.2003

SOU a SOŠ Kroměříž

SOU a SOŠ Kroměříž

Stravování 2.1 Stravovací systém s bezkontaktními kartami pro hotelovou školu

01.09.1999

Domov mládeže Kroměříž

Stravování 1.2 Stravovací systém s bezkontaktními kartami. Kompletní evidence skladu včetně HACCP

01.09.1998

Domov mládeže Zlín

Stravování 1.2 Stravovací systém s bezkontaktními kartami. Kompletní evidence skladu včetně HACCP

Potřebujete poradit či získat informace týkající se produktů ABRA, jejich pořízení, cen jednotlivých modulů a balíků, fungování a provozu? Neváhejte kontaktovat naše Helpdesk středisko zde!

Aktuální verze ABRA Gen 19.2.2 s novým modulem Úkoly Informační systém ABRA Gen přichází s aktuální verzí 19.2.2. Na Zákaznickém portálu je k dispozici jednotná aktuální verze dostupná všem zákazníkům.
Legislativní verze ABRA Gen 19.0.1 Informační systém ABRA Gen přichází s legislativní verzí 19.0.1 pro rok 2019
Aktuální verze ABRA Gen 18.13.06 Informační systém ABRA Gen přichází s novou verzí 18.13.06
Nová verze ERP systému ABRA Gen 18.03.17 Usnadněte si práci v ERP systému ABRA Gen díky novinkám v oblastech ochrany dat a skladového hospodářství. Spolu s celou řadou dalších vylepšení je najdete v nové verzi ABRA Gen 18.03.17.