Informační systémy ABRA

 Představení firmy Tanaka

Komplexní řešení služeb

Společnost TANAKA, spol.s r.o. nabízí komplexní řešení služeb pro Vaši firmu včetně dodávky software i hardware přesně podle vašich požadavků a přání tak, aby přinesla zefektivnění a zjednodušení Vaší dosavadní práce. Vycházíme z našich dlouholetých zkušeností a využíváme nejmodernější technologie a principy z oblasti informatiky a výpočetní techniky.

Od založení společnosti dbáme především na spokojenost zákazníků a jsme připraveni individuálně řešit požadavky každého z nich tak, aby od nás odcházel s přesvědčením, že naše služby jsou pro něj tím nejvhodnějším řešením.

  

Poradenství a konzultace

Naše činnost dále zahrnuje poradenství a konzultace v oblasti hardware i software, návrhu a realizace počítačových sítí. Nedílnou součástí činnosti firmy jsou samozřejmě servisní služby.

Jsme schopni pružně reagovat i na vzrůstající rizika současné elektronické komunikace rozsáhlou nabídkou bezpečnostních produktů a antivirových ochran.

Zaměřujeme se na dodávky výpočetní techniky, včetně všech doplňků s tím souvisejících, pro oblasti zahrnující různá odvětví činnosti:

  • školství
  • státní správu
  • soukromé podnikatele
  • střední a velké firmy
  • ale také širokou veřejnost.

Po celou dobu existence naší společnosti poskytujeme zákazníkům bezplatné poradenství ve všech oblastech našeho podnikání. Nechceme, aby zákazník musel jezdit za námi, nýbrž přijedeme my za ním. Cesta k zákazníkovi je plně v režii naší společnosti!

Z našich zkušeností se jeví jako oboustranně nejvýhodnější dlouhodobá spolupráce se zákazníkem a to hned z několika důvodů:

  • Umožňuje nám to lépe poznat a především zrealizovat Vaše potřeby a požadavky
  • Můžeme využívat dálkové správy pro Vaši firmu a tudíž nemusíte Vy ani nikdo z Vašich zaměstnanců čekat na osobní návštěvu a veškeré požadavky jsou realizovány okamžitě!
  • Spolupráci je možno rozřířit i na související činnosti jako je vedení účetnictví nebo správa IT - na spoustu problémů Vám tak bude stačit jedno telefonní číslo!

  

Základní stavební kámen firmy

Základním stavebním kamenem firmy je vysoká odbornost našich pracovníků, kvalitní technická zařízení a vynikající softwarové produkty.

Naši zaměstnanci pravidelně absolvují odborná školení a kurzy  zakončené certifikační zkouškou s celorepublikovou a nebo mezinárodní platností.

Potřebujete poradit či získat informace týkající se produktů ABRA, jejich pořízení, cen jednotlivých modulů a balíků, fungování a provozu? Neváhejte kontaktovat naše Helpdesk středisko zde!

ABRA G3/4 a elektronická evidence tržeb (EET) Elektronická evidence tržeb (EET) - řešení v ABRA G3/G4
Systém na hodnocení zaměstnanců MARCIANO Systém na hodnocení zaměstnanců, který spolupracuje s ERP ABRA. Na základě přání klientů byl systém rozšířen o možnost samostatné práce systému bez propojení na systém ABRA Gx.
Certifikace verze IS ABRA Gx 14.01.06 Verze řady 14.01/14.02 přináší potřebné legislativní úpravy platné od 1.1.2014 a řadu drobných oprav. Stejné úpravy budou obsahovat i verze vyšší řady 14.51/14.52 (které navíc obsahují přechod na DelphiXE2). Verze řady 14.01/14.02 jsou určeny uživatelům, kteří zatím z nějakého důvodu nechtějí či nemohou přejít na verzi 14.51/14.52 (XE2 verzi), ale přitom potřebují získat nové legislativní úpravy. Více k uvedeným hlavním novinkám viz popis příslušné verze v kap. Změny ve verzích podrobně.
Certifikace verze IS ABRA Gx 13.01.07 V průběhu ledna byla certifikována nová verze ERP ABRA Gx 13.01.07. Tato verze obsahuje zejména legislativní změny mzdové a změny týkající se DPH - obsahuje již nový vzor 18 pro přiznání k dani z přidané hodnoty.