Implementace informačního systému ABRA Gx

Nacházíte se na: Tanaka.cz (úvod) » Ostatní rubriky » Služby Tanaka

Zavedení informačního systému ABRA je prováděno podle implementační metodologie S.A.F.E. Pro zákazníka - uživatele je použití S.A.F.E. zárukou hladkého a bezpečného průběhu projektu zavedení.

Projekt realizovaný podle metodologie S.A.F.E. se skládá z přípravy a plánování projektu implementace, realizace implementace a na závěr ukončení a vyhodnocení projektu. Základem úspěšně realizované implementace IS je důkladná příprava se zohledněním všech předvídatelných okolností. Proto je nejdůležitějším krokem implementačního procesu fáze přípravy a plánování projektu implementace.

Na začátku pracovník ABRY sestavuje tzv. specifikaci, která obsahuje podrobné informace o klientovi. Podle specifikace se určuje, které části ERP budou u klienta nasazeny, plánuje se optimální využití agend, rozsah individuálních úprav systému, jako jsou například definice tiskových sestav, tvorba informačních panelů s klíčovými informacemi, přizpůsobení chování systému pro jednotlivé profese klienta či úprava funkcí pomocí doplnění skriptů nebo vytvoření OLE aplikací.

Na základě specifikace se sestavuje také kalkulace projektu implementace. Jejím výstupem však není pouze cena, ale také kapacitní nároky na práci konzultantů a programátorů. Soustředíme se na to, aby cenová kalkulace nebo specifikace obsahovala všechny náklady s implementací spojené (náklady na vedení projektu, cestovné, doporučení pro pořízení HW a další).Podle požadavku a požadovaného termínu spuštění do ostrého provozu je sestavován přesný termínový harmonogram, který respektuje správnou posloupnost jednotlivých prací a dodržení kritických milníků. Harmonogram také konkrétně definuje požadavky na součinnostpracovníků zákazníka. Pro zákazníka to znamená přesný popis jednotlivých prací, podle kterého si může nejen plánovat svůj čas, ale také kontrolovat realizaci implementace. V případě potřeby vedoucí projektu do harmonogramu začleňuje také dodání zakázkově programovaných úprav. Jelikož metodologie S.A.F.E. také přesně popisuje úlohu zákazníka v procesu implementace, poskytuje tak kompletní podklady pro minimální omezení provozu klienta při implementaci.

Podrobná specifikace s uvedením cen a termínů se stává součástí smlouvy o dílo, které klient s dodavatelem před zavedením systému uzavírá.S.A.F.E. je léta budovaným know-how ABRY Software. Rozděluje fáze implementace na jednotlivé milníky a slouží k zachování potřebných návazností v celém procesu. Přesně definované postupy jsou průvodcem a pomocníkem nejen implementačním týmům ABRA Solutions Center a jeho partnerů, ale nemalou měrou také samotnému zákazníkovi. Zákazník nebo jeho pověřený koordinátor si může sám zkontrolovat provedení veškerých naplánovaných milníků.

Potřebujete poradit či získat informace týkající se produktů ABRA, jejich pořízení, cen jednotlivých modulů a balíků, fungování a provozu? Neváhejte kontaktovat naše Helpdesk středisko zde!

ABRA G3/4 a elektronická evidence tržeb (EET) Elektronická evidence tržeb (EET) - řešení v ABRA G3/G4
Systém na hodnocení zaměstnanců MARCIANO Systém na hodnocení zaměstnanců, který spolupracuje s ERP ABRA. Na základě přání klientů byl systém rozšířen o možnost samostatné práce systému bez propojení na systém ABRA Gx.
Certifikace verze IS ABRA Gx 14.01.06 Verze řady 14.01/14.02 přináší potřebné legislativní úpravy platné od 1.1.2014 a řadu drobných oprav. Stejné úpravy budou obsahovat i verze vyšší řady 14.51/14.52 (které navíc obsahují přechod na DelphiXE2). Verze řady 14.01/14.02 jsou určeny uživatelům, kteří zatím z nějakého důvodu nechtějí či nemohou přejít na verzi 14.51/14.52 (XE2 verzi), ale přitom potřebují získat nové legislativní úpravy. Více k uvedeným hlavním novinkám viz popis příslušné verze v kap. Změny ve verzích podrobně.
Certifikace verze IS ABRA Gx 13.01.07 V průběhu ledna byla certifikována nová verze ERP ABRA Gx 13.01.07. Tato verze obsahuje zejména legislativní změny mzdové a změny týkající se DPH - obsahuje již nový vzor 18 pro přiznání k dani z přidané hodnoty.