Implementace informačního systému ABRA Gen

Nacházíte se na: Tanaka.cz (úvod) » Ostatní rubriky » Služby Tanaka

Zavedení informačního systému ABRA je prováděno podle implementační metodologie S.A.F.E. Pro zákazníka - uživatele je použití S.A.F.E. zárukou hladkého a bezpečného průběhu projektu zavedení.

Projekt realizovaný podle metodologie S.A.F.E. se skládá z přípravy a plánování projektu implementace, realizace implementace a na závěr ukončení a vyhodnocení projektu. Základem úspěšně realizované implementace IS je důkladná příprava se zohledněním všech předvídatelných okolností. Proto je nejdůležitějším krokem implementačního procesu fáze přípravy a plánování projektu implementace.

Na začátku pracovník ABRY sestavuje tzv. specifikaci, která obsahuje podrobné informace o klientovi. Podle specifikace se určuje, které části ERP budou u klienta nasazeny, plánuje se optimální využití agend, rozsah individuálních úprav systému, jako jsou například definice tiskových sestav, tvorba informačních panelů s klíčovými informacemi, přizpůsobení chování systému pro jednotlivé profese klienta či úprava funkcí pomocí doplnění skriptů nebo vytvoření OLE aplikací.

Na základě specifikace se sestavuje také kalkulace projektu implementace. Jejím výstupem však není pouze cena, ale také kapacitní nároky na práci konzultantů a programátorů. Soustředíme se na to, aby cenová kalkulace nebo specifikace obsahovala všechny náklady s implementací spojené (náklady na vedení projektu, cestovné, doporučení pro pořízení HW a další).Podle požadavku a požadovaného termínu spuštění do ostrého provozu je sestavován přesný termínový harmonogram, který respektuje správnou posloupnost jednotlivých prací a dodržení kritických milníků. Harmonogram také konkrétně definuje požadavky na součinnostpracovníků zákazníka. Pro zákazníka to znamená přesný popis jednotlivých prací, podle kterého si může nejen plánovat svůj čas, ale také kontrolovat realizaci implementace. V případě potřeby vedoucí projektu do harmonogramu začleňuje také dodání zakázkově programovaných úprav. Jelikož metodologie S.A.F.E. také přesně popisuje úlohu zákazníka v procesu implementace, poskytuje tak kompletní podklady pro minimální omezení provozu klienta při implementaci.

Podrobná specifikace s uvedením cen a termínů se stává součástí smlouvy o dílo, které klient s dodavatelem před zavedením systému uzavírá.S.A.F.E. je léta budovaným know-how ABRY Software. Rozděluje fáze implementace na jednotlivé milníky a slouží k zachování potřebných návazností v celém procesu. Přesně definované postupy jsou průvodcem a pomocníkem nejen implementačním týmům ABRA Solutions Center a jeho partnerů, ale nemalou měrou také samotnému zákazníkovi. Zákazník nebo jeho pověřený koordinátor si může sám zkontrolovat provedení veškerých naplánovaných milníků.

Potřebujete poradit či získat informace týkající se produktů ABRA, jejich pořízení, cen jednotlivých modulů a balíků, fungování a provozu? Neváhejte kontaktovat naše Helpdesk středisko zde!

Aktuální verze ABRA Gen 19.2.2 s novým modulem Úkoly Informační systém ABRA Gen přichází s aktuální verzí 19.2.2. Na Zákaznickém portálu je k dispozici jednotná aktuální verze dostupná všem zákazníkům.
Legislativní verze ABRA Gen 19.0.1 Informační systém ABRA Gen přichází s legislativní verzí 19.0.1 pro rok 2019
Aktuální verze ABRA Gen 18.13.06 Informační systém ABRA Gen přichází s novou verzí 18.13.06
Nová verze ERP systému ABRA Gen 18.03.17 Usnadněte si práci v ERP systému ABRA Gen díky novinkám v oblastech ochrany dat a skladového hospodářství. Spolu s celou řadou dalších vylepšení je najdete v nové verzi ABRA Gen 18.03.17.