Certifikována nová verze ABRA Gx 11.05.07

Datum: (25.10.2011)

Popis změn, které prináší nová verze ABRA G3 11.05.07 oproti verzi 11.03.13

Nové agendy a moduly, rozsáhlejší rozšíření stávajících, spuštění systému

 • Bylo implementováno podepisování PDF-dokumentů, které vytváří ABRA Gx v rámci tisku do souboru, elektronickým podpisem z certifikátu uloženého v systémovém úložišti.
 • Úprava obnovy dat, řešení problému s obnovou nekonzistentních dat.
 • Do většiny agend přidána možnost rovnou z dané agendy rychle vytvořit vzkaz s odkazy na označené záznamy, což výrazně usnadňuje použití agendy Vzkazů.
 • Byla vyřešena podpora definic omezení a filtrů v instalačních sadách. V souvislosti s tím se změnilo úložiště definic omezení (filtrů) z tabulky CentralStorage do vlastní tabulky RestrictionDefinitions a provedeny další úpravy s tím související.
 • Do číselníkových a dokladových agend přidána podpora fulltextového vyhledávání. (Nová agenda Fulltextové hledání, volba Zobrazit fulltext v menu Nastavení, panel Fulltext.)

Adresář

 • Do agendy Adresář firem doplněna podpora umožňující pohodlně zadat fyzickou osobu jakožto firmu (volitelně i s možností založit danou osobu paralelně v Adresáři osob a vytvořit na ni vazbu) a s předvyplněním názvu takové "firmy" dle příjmení, jména a titulu osoby dle daného uživatelsky definovatelného výrazu.
 • Do agendy Adresář firem a Adresář osob implementovány Variantní formuláře.

Banka a Bankovní ovladače

 • Přidána možnost, aby se systém před generováním PLP vždy dotazoval na datum splatnosti, pokud si tak uživatel přeje.

CRM

 • Při zobrazování CRM aktivit v časovém plánu přidána možnost zobrazovat aktivitu i vybraným účastníkům aktivity.

Dokumenty a přílohy

 • ISDOC -Vytváření PDF-přílohy k ISDOCx-a samotného PDF je možné opatřit elektronickým podpisem ze systémového úložiště.
 • V agendě Dokumenty rozšířena záložka X-Vazby o zobrazení vazby mezi Dokumentem a Odeslaným e-mailem.

E-maily a interní vzkazy

 • Přibyla možnost měnit formát rozeditovaného odeslaného e-mailu.
 • Do editace odeslaného e-mailu ve formátu html přidána možnost vkládat obrázky, odkazy a html obsah nahrát ze souboru či jej do souboru uložit.
 • Dosavadní funkcionalita dohledávání osoby, provozovny a firmy při stahování e-mailů podle údajů doručeného e-mailu přesunuta do nové akce "Změnit položky podle odesílatele", kterou je možné zadat v rámci definice Pravidel zpracování doručení e-mailové pošty. Nově se tedy toto dohledávání děje jen tehdy, pokud je existuje takové pravidlo.
 • Provedena změna položek popisujících stav doručených e-mailů. Položka "Zkontrolováno" byla převedena na vícehodnotovou položku "Stav" s hodnotami 0=Neřešeno, 1=Zkontrolováno a 2=Vyřešeno.

Maloobchodní prodej a Restaurační prodej

 • Upraven opakovaný tisk účtenky pro případ používání tisku malé i velké účtenky.
 • Na účtenky je možné tisknout adresu provozu. Dále lze na účtenku a jiné doklady z kasy tisknout čárový kód sloužící k identifikaci účtenky na kase.
 • Na kase byla rozšířena podpora práce s makrokartami.

Mzdy a personalistika

 • Znovu zavedena možnost odpočtu ze základu ZP u invalidů pracujících v chráněných dílnách.
 • Vylepšeno informování uživatele o změnách v globálních proměnných při update -pokud pro provedení update přestane platit uživatelská hodnota některé globální proměnné, provede se o tom zápis do servisní knížky.
 • Přidána podpora pro alternativní možnost elektronických podání pro ČSSZ prostřednictvím nového komunikačního rozhraní VREP (Veřejné rozhraní pro e -Podání).

Nákup a Prodej

 • Na objednávky přijaté přidána řádková podpora externího čísla objednávky (objednávky vydané protistrany). Umožní např. lepší automatizaci procesu kontroly správnosti faktury přijaté elektronicky oproti řádkům vlastní objednávky.
 • Přidána možnost vystavit dobropis faktury vydané zadáním celkové částky, kterou je požadováno dobropisovat (např. dobropisování celkové slevené částky) pomocí nové funkce Rozpočítat v editaci dobropisu.
 • V agendě Faktury vydané rozšířena záložka X-Vazby o zobrazení vazby mezi Fakturou vydanou a dokladem Odeslané pošty.
 • Přidán nový způsob vypořádání odchylky DPH řádků naimportovaných z DZV do FV.

Servis

 • Přidána možnost provádět rezervace materiálu z montážních listů modulu Servis, vylepšení podpory objednávání.
 • Výrazně vylepšen číselník modelů servisních předmětů -rozšířen na stromový, přidány nové záložky Použité díly/materiály a Přílohy.
 • Doplněn automatický import daňových zálohových listů při fakturaci servisního listu.
 • Přibyla možnost definovat si více stavů s příznakem "uzavření SL" a následně s nimi pracovat při uzavírání SL (funkce Uzavřít (záložka Platby a faktury)).
 • Doplněna možnost souhrnné fakturace SL pro pojišťovny.

Skladové hospodářství

 • Připravené inventury lze nyní zahajovat ručně (přidání tlačítka Zahájit inventuru na Hlavním inventárním protokolu).
 • Do Dílčího inventárního protokolu byla doplněna funkce na přidání všech při inventuře nenalezených skladových karet s kladným stavem.
 • Do agendy Skladové karty (hlavní), záložka Detail, implementovány Variantní formuláře.

Účetnictví

 • Přidána podpora pro automatické rozúčtování částek při ukládání dokladů.
 • Přidána podpora pro uplatnění odpočtu DPH na DRC v pozdějším období.
 • INTRASTAT -Vytvořen alternativní export Intrastat do formátu CSV pro import do aplikací IDES_CZ, InstatOnline.

OLE rozhraní, nástroje přizpůsobení, skriptování, Webové služby

 • Metody pro práci s rezervacemi materiálu z modulu Servis zpřístupněny ve skriptování.
 • Vylepšen způsob, jakým HTTP modul pro webové služby volá skripty pro obsluhu (nový model s využitím parametrů Request a Response (značné zjednodušení)).Součástí instalace je nově i šablona ve formě tmpl souborů (abraws.conf.tmpl) s popisem parametrů a určená pro snadné vytvoření potřebného konfiguračního souboru. Viz Realizace RESTfull Web API rozhraní v systému ABRA. V agendě Operace webových služeb přidána možnost vygenerovat "Hlavičku pro obsluhu HTTP ver. 2".
 • Doplněna nová funkce PrintIDsToSignedPDF() pro tisk podepsaného PDF ze skripování.

Ostatní

 • Změna v distribuci souboru appserver.sh, který se instaluje pouze v případě neexistence
 • souboru v cílové složce. Nově je dodáván vzor appserver.sh.tmpl.
 • Byla doplněna funkce pro vymazání revize v agendách: Nabídky vydané, Objednávky přijaté, Objednávky vydané, Dokumenty, Kusovníky, Technologické postupy.

Potřebujete poradit či získat informace týkající se produktů ABRA, jejich pořízení, cen jednotlivých modulů a balíků, fungování a provozu? Neváhejte kontaktovat naše Helpdesk středisko zde!

Aktuální verze ABRA Gen 19.2.2 s novým modulem Úkoly Informační systém ABRA Gen přichází s aktuální verzí 19.2.2. Na Zákaznickém portálu je k dispozici jednotná aktuální verze dostupná všem zákazníkům.
Legislativní verze ABRA Gen 19.0.1 Informační systém ABRA Gen přichází s legislativní verzí 19.0.1 pro rok 2019
Aktuální verze ABRA Gen 18.13.06 Informační systém ABRA Gen přichází s novou verzí 18.13.06
Nová verze ERP systému ABRA Gen 18.03.17 Usnadněte si práci v ERP systému ABRA Gen díky novinkám v oblastech ochrany dat a skladového hospodářství. Spolu s celou řadou dalších vylepšení je najdete v nové verzi ABRA Gen 18.03.17.