ABRA modul - Projektová dokumentace

Nacházíte se na: Tanaka.cz (úvod) » Živnostník » Rozširující moduly Gen daňová evidence

Nejen evidence veškeré dokumentace, ale také vyhodnocování úkolů a možnost doplnění o kapacitní plánování zdrojů vám nabídne modul Projektová dokumentace. Podnikáte-li ve stavebnictví, projektování, architektuře a příbuzných oborech, pak je tento doplněk k systému ABRA Gen moderním a energickým nástrojem.

Základní popis

Podporuje vývoj a vytváření nových produktů a nových verzí stávajících produktů. Obsahuje agendy, které integrují technologickou dokumentaci, agendy pro řízení vývojových týmů a evidenci jejich práce. Pro jednotlivé produkty se definují jejich části, vytvořené a plánované verze. V agendě Požadavků se zadávají požadavky na nové funkce produktů nebo zjištěné chyby. Agenda Vývojové dokumentace slouží pro záznam provedených úprav na nových verzích produktů. Požadavky a Vývojové dokumentace se mohou odkazovat na sebe navzájem. Tyto vazby jsou zobrazeny v přehledném stromu, který umožňuje rychlou orientaci v technologických souvislostech požadavků, chyb a jejich řešení, včetně výhodné kumulace stejných nebo podobných problematik do jedné skupiny. K dispozici je také evidence a sledování času stráveného pracovníkem na zpracování přiděleného úkolu.

Přínosy pro uživatele

 • plánování a kontrola práce jednotlivých pracovníků při vývoji produktů
 • plánování práce řešitelů a testerů pro zadané požadavky
 • řízení zpracování požadavků podle zadané priority, kterou je možné stanovit nejen pro jednotlivé požadavky, ale i mezi produkty
 • možnost odhadování času potřebného ke zpracování požadavků, která umožňuje sledovat a kontrolovat plánovaný termín vývoje produktu nebo jeho verze
 • rychlá dostupnost informací o stavu nebo plánu na řešení zákazníkova požadavku
 • možnost zpřístupnění části dokumentace na webovém portálu pro zákazníky a partnery ve formě Knowledge Base

Funkce a vlastnosti

 • členění produktů na jejich části; sledování dokumentace k částem i k celým produktům
 • možnost definice témat, které rozdělí záznamy požadavků a vývojové dokumentace do logických skupin, ve kterých je možné lépe vyhledávat
 • nastavení stavů požadavku, které zajistí postupné provedení všech kroků vývoje produktu (kontrola, testování, zdokumentování)
 • vkládání obrázků, schémat, fotodokumentace a jiných dokumentů k požadavkům, které zpřesní jejich textový popis
 • snadné vytváření záznamů dokumentace na základě požadavků
 • určování zbývajícího času k dokončení práce na požadavku - umožňuje přesné určování termínů dokončení vývoje produktu, při nepřesnostech v prvotním odhadu kapacitního nároku
 • evidence času stráveného v jednotlivých dnech jednotlivými pracovníky na řešení daného úkolu

Potřebujete poradit či získat informace týkající se produktů ABRA, jejich pořízení, cen jednotlivých modulů a balíků, fungování a provozu? Neváhejte kontaktovat naše Helpdesk středisko zde!

Aktuální verze ABRA Gen 19.2.2 s novým modulem Úkoly Informační systém ABRA Gen přichází s aktuální verzí 19.2.2. Na Zákaznickém portálu je k dispozici jednotná aktuální verze dostupná všem zákazníkům.
Legislativní verze ABRA Gen 19.0.1 Informační systém ABRA Gen přichází s legislativní verzí 19.0.1 pro rok 2019
Aktuální verze ABRA Gen 18.13.06 Informační systém ABRA Gen přichází s novou verzí 18.13.06
Nová verze ERP systému ABRA Gen 18.03.17 Usnadněte si práci v ERP systému ABRA Gen díky novinkám v oblastech ochrany dat a skladového hospodářství. Spolu s celou řadou dalších vylepšení je najdete v nové verzi ABRA Gen 18.03.17.