ABRA modul - Mzdy a personalistika

Nacházíte se na: Tanaka.cz (úvod) » Živnostník » Rozširující moduly Gen daňová evidence

Péče o zaměstnance a všechny činnosti s tím spojené jsou náročným úkolem v každé společnosti. S naším systémem dosáhnete prokazatelného snížení nákladů věnovaných mzdovému účetnictví a personalistice.

Základní popis

Modul Mzdy zajišťuje správně a včas zpracované mzdy, mzdové evidence, odvody pojištění a daní, srážky z mezd, ale také přehled o nákladech spojených s lidskými zdroji. Personalistika zajišťuje přehled o lidských zdrojích, pracovním zařazení pracovníků, jejich vzdělání, schopnostech a zapůjčeném vybavení. Mzdové agendy zajišťují evidenci druhů a kombinací pracovních poměrů, všechny údaje a sestavy pro evidenci průměrů, dovolených, nemocí, pracovních úrazů, srážek, nepřítomností, ELDP a ročního zúčtování daní. Díky úzkému provázání mzdových agend s ostatními agendami systému, umožňuje zavedení úkolové mzdy, která motivuje k vyšší produktivitě práce. Modul obsahuje nejen všechny zákonem požadované sestavy, ale také analytické výstupy s informacemi o pracovnících a finanční struktuře mzdových nákladů. Pro organizace s velkým počtem zaměstnanců nebo se složitou mzdovou problematikou nabízí velké možnosti v přizpůsobení a individuálním rozšíření zadávaných položek, vstupních oken, výpočtových algoritmů a výstupních přehledů. Agendy personalistiky a mezd charakterizuje vysoký stupeň automatizace zpracování velkého množství vkládaných dat, umožňující uživatelům více se soustředit na řízení lidských zdrojů a s tím souvisejících nákladů.

Přínosy pro uživatele

 • přizpůsobení mzdové a personální evidence individuálním potřebám organizace
 • rychlé zadávání vstupních údajů pomocí definovatelných vstupních oken či definovatelných vstupních seznamů (pro hromadné zadávání údajů)
 • elektronické výkaznictví pro státní instituce (v ČR komunikace s Portálem veřejné správy)
 • výpočet úkolové mzdy přímo z výkonů pracovníků přenesených z modulu výroby, docházkových systémů nebo jiných zdrojů
 • jednotná uzávěrka mezd, která zpracuje vstupní data, připraví všechny výstupy, platební příkazy a provede zaúčtování
 • možnost zrušení, provedení oprav a opakování uzávěrky
 • výpočet a kontrola mzdy jednotlivých pracovníků před provedením uzávěrky
 • agenda pro rychlé zobrazení souhrnných měsíčních údajů o mzdách firmy
 • možnost doplnění vlastních evidenčních výpočtových položek
 • možnost napojení na automatizovaný docházkový systém

Funkce a vlastnosti

 • nástroje pro funkční zařazení pracovníků, které umožňují udržovat hierarchii pracovních pozic
 • zadávání dat pracovníků pomocí průvodců, které zrychluje práci a zajišťuje vyplnění všech důležitých položek
 • evidence více pracovních poměrů k jednomu zaměstnanci
 • výpočet mzdy ve směnovém provozu, včetně nepravidelných směn podle směnového kalendáře
 • přihlášky a odhlášky k pojištění
 • automatický výpočet ročního zúčtování daní
 • všechny potřebné přehledy, sestavy a formuláře pro pojišťovny a další státní úřady
 • výkaz pro Statistická šetření o ceně práce
 • automatické zaúčtování všech účetních zápisů a vytvoření požadavků na platby po provedení mzdové uzávěrky
 • zobrazení historie změn u klíčových položek
 • aktualizace dle platné legislativy

Potřebujete poradit či získat informace týkající se produktů ABRA, jejich pořízení, cen jednotlivých modulů a balíků, fungování a provozu? Neváhejte kontaktovat naše Helpdesk středisko zde!

Aktuální verze ABRA Gen 19.2.2 s novým modulem Úkoly Informační systém ABRA Gen přichází s aktuální verzí 19.2.2. Na Zákaznickém portálu je k dispozici jednotná aktuální verze dostupná všem zákazníkům.
Legislativní verze ABRA Gen 19.0.1 Informační systém ABRA Gen přichází s legislativní verzí 19.0.1 pro rok 2019
Aktuální verze ABRA Gen 18.13.06 Informační systém ABRA Gen přichází s novou verzí 18.13.06
Nová verze ERP systému ABRA Gen 18.03.17 Usnadněte si práci v ERP systému ABRA Gen díky novinkám v oblastech ochrany dat a skladového hospodářství. Spolu s celou řadou dalších vylepšení je najdete v nové verzi ABRA Gen 18.03.17.