ABRA modul - CRM

Nacházíte se na: Tanaka.cz (úvod) » Živnostník » Rozširující moduly Gen daňová evidence

Plnění požadavků zákazníků vyžaduje dostupnost přesných záznamů o styku se zákazníky, aktivní přístup při vyhledávání dalších služeb a dodávek zákazníkům, rychlé a pečlivé řešení problémů. Nástroj podpory obchodu a služeb se tak stává jednou z nejdůležitějších složek informačního systému.

Základní popis

Pomáhá využít každou obchodní příležitost. Účinně aplikuje obchodní a marketingové strategie, plánuje a řídí obchodní aktivity, eviduje důležité informace o klientech, člení zákazníky do zájmových, produktových nebo jiných skupin. Nabízí technologii "SolutionSelling", vhodnou pro správu obchodních případů, která zvyšuje produktivitu obchodních zástupců. CRM je úzce propojeno s ostatními moduly systému, díky tomu integruje a předává obchodní příležitosti k dalšímu zhodnocení. Nabízí funkce pro jednotný systém plánování činností obchodních zástupců a dalších pracovníků, kapacitní využití dopravních prostředků a pracovních pomůcek. K aktivitám evidovaným v modulu CRM lze připojovat libovolné doklady a naopak.

Přínosy pro uživatele

 • komplexní přehled a řízení obchodních příležitostí
 • odhad budoucích tržeb a poptávky zákazníků
 • plánování, řízení a zpětné vyhodnocení činnosti obchodních zástupců a marketingových aktivit
 • termínové plánování jednání se zákazníky a partnery, s možností nastavení upozornění
 • přidělení obchodního případu odpovědnému řešiteli s možností definice zastupitelnosti
 • možnost rozdělení širšího záběru CRM činností do přehledných oblastí
 • integrace informací o stávajících zákaznících do jednoho místa, včetně smluv a obchodních dokumentů
 • automatické oslovování cílových skupin zákazníků
 • vysoká míra přizpůsobení obchodní strategii a prodávaným produktům

Funkce a vlastnosti

 • využívá obchodní metodiky Pipe-line pro směřování obchodního případu k prodeji
 • evidence a vyhodnocení jednotlivých kroků obchodního nebo jiného procesu
 • evidence aktivit zákazníků nebo vlastních pracovníků
 • svázání aktivit s jakýmkoliv dokladem v systému
 • segmentace zákazníků a partnerů
 • přímá spolupráce s agendou Call centrum
 • vyhodnocení plánovaných a skutečně strávených časů na obchodních případech a jiných aktivitách
 • plánování a řízení lidských i materiálních zdrojů, s možností elektronického řízení a kontroly úkolů
 • aplikace hierarchie vedení firmy pro práci se zakázkami, obchodními případy, projekty a úkoly
 • sledování časového vytížení vlastních kapacit pracovníků s upozorněním na případné kolize
 • synchronizace aktivit s MS Outlook

Potřebujete poradit či získat informace týkající se produktů ABRA, jejich pořízení, cen jednotlivých modulů a balíků, fungování a provozu? Neváhejte kontaktovat naše Helpdesk středisko zde!

Aktuální verze ABRA Gen 19.2.2 s novým modulem Úkoly Informační systém ABRA Gen přichází s aktuální verzí 19.2.2. Na Zákaznickém portálu je k dispozici jednotná aktuální verze dostupná všem zákazníkům.
Legislativní verze ABRA Gen 19.0.1 Informační systém ABRA Gen přichází s legislativní verzí 19.0.1 pro rok 2019
Aktuální verze ABRA Gen 18.13.06 Informační systém ABRA Gen přichází s novou verzí 18.13.06
Nová verze ERP systému ABRA Gen 18.03.17 Usnadněte si práci v ERP systému ABRA Gen díky novinkám v oblastech ochrany dat a skladového hospodářství. Spolu s celou řadou dalších vylepšení je najdete v nové verzi ABRA Gen 18.03.17.