ABRA modul - Business Intelligence

Nacházíte se na: Tanaka.cz (úvod) » Živnostník » Rozširující moduly Gen daňová evidence

Podstatou tohoto silného nástroje, který slouží řídícím pracovníkům jako podklad pro klíčová manažerská rozhodnutí, je analýza dat, shromážděných v systému ABRA Gen. Nabízí předdefinované pohledy v oblastech prodej, sklad a účetnictví, kde uživatel získá rychlý přístup k základním informacím, které může díky definovatelným parametrům intuitivně měnit. Získává tak rychlý přístup k informacím, na jejichž základě může ovlivnit jakýkoliv firemní proces. ABRA Business Intelligence umožňuje vytváření přehledů, grafů i vlastních kalkulačních položek, jejich ukládání, přenos do aplikace Excel i export grafů do obrázku a přehledů do HTML stránky.

Základní popis

Modul Business Intelligence umožňuje analyzovat data firmy z mnoha různých pohledů a v různých souvislostech. Od globálního celofiremního pohledu je možné dojít až k detailnímu zjištění, proč některé výsledky firmy neodpovídají očekáváním a plánům. Vede manažera ke správným obchodním rozhodnutím. Nabízí data v podobě grafů, které řeknou více než dlouhé zkoumání řady čísel. V základní konfiguraci modulu Business Intelligence jsou připraveny pohledy do všech důležitých agend systému (prodej, sklad, účetnictví a další). V prohlížeči tabulek a grafů je možné získávat různé pohledy, řezy a přeskupení dat metodou drag-and-drop. Například za střediska, zakázky, produkty, pracovníky. Kumulované sumy je možné rozložit na položky detailu metodou drill-down a opačným směrem slučovat pomocí metody drill-up. Pomocí generátoru datových kostek je možné vytvářet uživatelské tabulky a grafy z jakékoliv agendy systému nebo jejich kombinací.

Přínosy pro uživatele

 • možnost integrace dat z jakékoliv části systému do přehledných grafů a tabulek BI prohlížeče
 • rychlé soustředění informací pro rozhodování v obchodních příležitostech, řízení zakázek nebo celé firmy
 • připravené pohledy na klíčové informace o fungování firmy je možné vkládat a dále publikovat v jiných dokumentech, intranetech nebo prezentacích
 • sestavení tabulky nebo grafu probíhá z dat uložených do datové kostky s rychlou odezvou
 • pružné nastavování jednotlivých řezů a filtrů zobrazených dat
 • možnost uložení modifikovaného pohledu na vybraná data
 • jednoduché otevření datové tabulky v Excelu

Funkce a vlastnosti

 • samostatný prohlížeč tabulek a grafů BI
 • snadné přidávání a modifikace položek tabulky s daty nebo grafu pomocí návrháře se seznamem polí
 • libovolné grafické formátování tabulek s daty a grafů
 • volba z několika typů grafů a možností jejich parametrů
 • podpora přenosu výstupů BI do formátů MS Excel, HTML
 • zdrojem dat modulu nemusí být jen databáze ABRA Gx, ale i jakýkoliv jiný zdroj dat (podmínkou je přístup přes ODBC a podpora SQL)
 • automaticky pracující generátor datových kostek, které jsou vytvářeny v nastaveném intervalu

Potřebujete poradit či získat informace týkající se produktů ABRA, jejich pořízení, cen jednotlivých modulů a balíků, fungování a provozu? Neváhejte kontaktovat naše Helpdesk středisko zde!

Aktuální verze ABRA Gen 19.2.2 s novým modulem Úkoly Informační systém ABRA Gen přichází s aktuální verzí 19.2.2. Na Zákaznickém portálu je k dispozici jednotná aktuální verze dostupná všem zákazníkům.
Legislativní verze ABRA Gen 19.0.1 Informační systém ABRA Gen přichází s legislativní verzí 19.0.1 pro rok 2019
Aktuální verze ABRA Gen 18.13.06 Informační systém ABRA Gen přichází s novou verzí 18.13.06
Nová verze ERP systému ABRA Gen 18.03.17 Usnadněte si práci v ERP systému ABRA Gen díky novinkám v oblastech ochrany dat a skladového hospodářství. Spolu s celou řadou dalších vylepšení je najdete v nové verzi ABRA Gen 18.03.17.