ABRA modul - Výroba

Nacházíte se na: Tanaka.cz (úvod) » Střední a větší firma » Moduly ABRA Gen

Výrobní modul je výkonným pomocníkem v zakázkových i opakovaných výrobách, pro malé i velké firmy. Je připraven pro nasazení v širokém spektru výrobních oborů. Obsahuje nástroje přesného plánování všech požadavků plynoucích ze zakázek a nástroje pro operativní řízení výroby, včetně kooperace s jinými výrobci.

Základní popis

Výrobní modul je výkonným pomocníkem v zakázkových i opakovaných výrobách, pro malé i velké firmy. Je připraven pro nasazení v širokém spektru výrobních oborů. Obsahuje nástroje přesného plánování všech požadavků plynoucích ze zakázek a nástroje pro operativní řízení výroby, včetně kooperace s jinými výrobci. Ve výrobních situacích, ve kterých je nutné rozhodnout na základě lidských zkušeností, nabídne podklady z již realizovaných zakázek a plánů. Díky tomu je možné vyrábět kvalitně, produktivně, včasně a s plánovaným ziskem. Pomocí agendy Výrobních příkazů je komplexně sledován a řízen celý výrobní proces. Z jednoho místa lze snadno a rychle prohlížet nebo vytvářet všechny doklady související se zakázkou. Doklady v celém procesu zakázky, od objednávky po uzavření a finanční ocenění, lze v případě potřeby pružně opravovat a mazat, výsledkem je oceňování výrobků a polotovarů přesnými náklady vstupů. Modul lze snadno přizpůsobit výrobnímu procesu konkrétní firmy, je také možné nastavit více různých výrobních procesů v jedné firmě.

Přínosy pro uživatele

 • jednoduché a rychlé ovládání i přes velkou variabilitu a přizpůsobivost modulu
 • kapacitní plánování s online vyhodnocením dat a možností využití několika metod plánování
 • PLM Terminál pro online záznam výkonů ve výrobě a distribuci podkladů a postupů pro pracovníky
 • vizualizace práce se složitějšími výrobky pro snadnější a rychlou orientaci
 • přímá vazba na ostatní agendy systému především Prodej, Nákup, Sklad, SCM, Mzdy, Účetnictví
 • automatizace a uplatňování strategií v zajišťování materiálu s využitím SCM
 • přesný výpočet nákladové ceny výrobku na základě realizovaných vstupů, vyčíslení rozpracované výroby
 • možnost důsledného uplatnění úkolové mzdy a zvýšení motivace pracovníků – vhodné pro opakovanou výrobu
 • procesy a evidence jsou optimalizované pro podporu norem kvality ISO, VDA a dalších

Funkce a vlastnosti

 • elektronické začlenění obrazové a jiné technologické dokumentace do výrobního procesu
 • kalkulace ceny výrobku před zahájením výroby s možností vazby do nabídek, modelování kalkulované ceny
 • agenda požadavků na výrobu pro konstrukční a technologickou přípravu zakázkových výrobků
 • výrobní příkaz, který integruje všechny fáze a doklady v rámci výrobního procesu
 • plánované i neplánované kooperace, objednávky kooperací, sledování plnění, vyúčtování
 • automatické nebo ruční použití přípustných náhrad materiálu, včetně různých závislostí
 • technologie čárových kódů pro záznam výkonů, výdeje materiálu a přijmu výrobků
 • přímý výpočet mzdy pracovníků z výkonů ve výrobě
 • různé způsoby a složky pro nastavení metody výpočtu nákladové ceny výrobků
 • cena hotového výrobku je přesným součtem všech realizovaných vstupů
 • všechny informace a doklady zakázky jsou přístupné z jednoho místa

Ve spolupráci se společností Ivar a.s. nabízíme pro ABRU nadstavbu Profylax, která je určená pro řízení a plánování pravidelné údržby

Potřebujete poradit či získat informace týkající se produktů ABRA, jejich pořízení, cen jednotlivých modulů a balíků, fungování a provozu? Neváhejte kontaktovat naše Helpdesk středisko zde!

Aktuální verze ABRA Gen 19.2.2 s novým modulem Úkoly Informační systém ABRA Gen přichází s aktuální verzí 19.2.2. Na Zákaznickém portálu je k dispozici jednotná aktuální verze dostupná všem zákazníkům.
Legislativní verze ABRA Gen 19.0.1 Informační systém ABRA Gen přichází s legislativní verzí 19.0.1 pro rok 2019
Aktuální verze ABRA Gen 18.13.06 Informační systém ABRA Gen přichází s novou verzí 18.13.06
Nová verze ERP systému ABRA Gen 18.03.17 Usnadněte si práci v ERP systému ABRA Gen díky novinkám v oblastech ochrany dat a skladového hospodářství. Spolu s celou řadou dalších vylepšení je najdete v nové verzi ABRA Gen 18.03.17.