ABRA modul - Majetek

Nacházíte se na: Tanaka.cz (úvod) » Živnostník » Moduly ABRA Gen daňová evidence

Od pořízení, přes evidenci s fotografiemi, hodnotu a odpisy až po jeho vyřazení - o majetku své společnosti máte vždy dokonalý přehled.

Základní popis

Modul je určen pro evidenci dlouhodobého a krátkodobého majetku. Umožňuje evidenci pořizovacích dokladů, provádění zařazení, přeceňování resp. technického zhodnocení, vyčíslování a účtování daňových a účetních odpisů, vyřazování majetku zcela nebo jen částečně. Při vystavování nových dokladů ke kartě majetku je využíváno jejich návaznosti na předchozí doklady (předvyplnění některých údajů umožňuje rychlejší a efektivnější pořízení dokladu). Kromě zákonem požadovaných informací lze evidovat také např. umístění majetku, fotodokumentaci, graficky zobrazovat jak dlouho a jakou částkou bude karta majetku odepisována. Kromě jednoduchých karet majetku je možná i evidence majetku obsahujícího neoceněné prvky a dále evidence souborů movitých věcí (majetek s oceněnými prvky). Do souboru prvků lze přidávat nové, opravovat jejich údaje nebo prvky souboru odebírat. Oceněné prvky mají vliv na celkovou cenu majetku a součet oceněných prvků odpovídá celkové ceně majetku. U souborů movitých věcí pak lze sledovat výši odpisů, zůstatkové ceny atd. podrobně i po jednotlivých prvcích. Agendy majetku obsahují řadu variant tiskových výstupů, včetně odpisového plánu.

Přínosy pro uživatele

 • agendy pořízení majetku a změny ceny majetku s možností čerpání částek z pořizovacích dokladů (faktur aj.)
 • definovatelné účetní i daňové odpisové skupiny majetku, včetně odpisů podle životnosti, libovolný způsob účetního odepisování podle vlastního uvážení a charakteru majetku
 • podpora evidence souboru movitých věcí majetku obsahujících oceněné prvky
 • možnost daňového odpisování podle účetních odpisů a naopak
 • grafické zobrazení časového průběhu odpisů
 • jednoduchý přehled o zůstatkové ceně a ostatních cenách na kartě majetku
 • možnost sledování odpisů ročních, tak i měsíčních
 • napočtení odpisů až do úplného vyřazení, tudíž možnost sledování vývoje odpisů v budoucích letech
 • možnost nad napočtenými odpisy pořizovat výstupy i ve formě grafů několika typů s mnoha nastavitelnými parametry
 • účtování odpisů volitelně jednoduše či hromadně
 • možnost vygenerované odpisy v případě potřeby revidovat tj. editovat ručně
 • sledování historie změn odpisových skupin
 • možnost hromadného přerušení odepisování, změny odpisové skupiny a další akce pro více karet najednou
 • evidence majetku přebraného od předchozího majitele nebo majetku dříve odepisovaného v jiném systému s návazností odpisování
 • tisk knihy majetku zpětně k datu

Funkce a vlastnosti

 • komplexní evidence hmotného, nehmotného, dlouhodobého a drobného majetku
 • členění majetku podle druhu, fyzického umístění a odpovědné osoby
 • možnost přerušení odepisování v jednotlivých letech
 • pokračování v již začatém odepisování
 • částečné nebo úplné vyřazení majetku
 • přehledné zobrazení všech majetkových dokladů (dokladů pořízení, změn ceny, vyřazení) ke kartě majetku
 • přímá vazba dokladů evidence majetku na pořizovací doklady (přijaté faktury aj.)
 • zobrazení historie změn u klíčových položek
 • aktualizace dle platné legislativy

Potřebujete poradit či získat informace týkající se produktů ABRA, jejich pořízení, cen jednotlivých modulů a balíků, fungování a provozu? Neváhejte kontaktovat naše Helpdesk středisko zde!

Aktuální verze ABRA Gen 19.2.2 s novým modulem Úkoly Informační systém ABRA Gen přichází s aktuální verzí 19.2.2. Na Zákaznickém portálu je k dispozici jednotná aktuální verze dostupná všem zákazníkům.
Legislativní verze ABRA Gen 19.0.1 Informační systém ABRA Gen přichází s legislativní verzí 19.0.1 pro rok 2019
Aktuální verze ABRA Gen 18.13.06 Informační systém ABRA Gen přichází s novou verzí 18.13.06
Nová verze ERP systému ABRA Gen 18.03.17 Usnadněte si práci v ERP systému ABRA Gen díky novinkám v oblastech ochrany dat a skladového hospodářství. Spolu s celou řadou dalších vylepšení je najdete v nové verzi ABRA Gen 18.03.17.