Podrobný popis systému ABRA G3 PÚ

Nacházíte se na: Tanaka.cz (úvod) » Živnostník » Účetnictví ABRA

Ekonomický systém pro živnostníky a neziskové organizace s daňovou evidencí. Vychází z řady produktů ABRA Gx, kterou dnes využívá více než 5000 firem a díky níž nabízí také funkce, které mohou uživatelé znát ze světa vyspělých ERP systémů.

abra g3

Vyzkoušejte si ABRU zdarma!

Co všechno umí ABRA G3 JÚ:

 • evidence obchodních partnerů s individuálním nastavením splatností, slev, kreditů
 • evidence více provozoven u jedné firmy, která se promítá na doklady
 • podpora sledování zakázek a obchodních případů
 • možnost zařazování firem do dealerských skupin s vazbou na příslušné ceníky či slevy
 • rezervace zboží na objednávce s volbou priority a platnosti
 • sledování marže při tvorbě objednávky, faktury a účtenky, kontrola prodeje pod nákupní cenou
 • provázanost faktur vydaných i účtenek v hotovosti se skladovými doklady a objednávkami
 • sledování platební morálky obchodních partnerů
 • podpora placení vzájemnými zápočty
 • definovatelné prodejní reporty
 • agenda upomínek a penalizačních faktur
 • a další

Nebudeme zdržovat mnohastránkovým výčtem modulů a funkcí. Jednoduše dostanete vše potřebné, co očekáváte.

Již v základu je:
Daňová evidence, Adresář, DPH, Intrastat, Banka včetně home bankingových ovladačů, Pokladna, Majetek, Prodej, Nákup, Pošta, CRM – modul pro zaznamenávání všech akcí se zákazníkem, například rozhovorů, mailů, dopisů atd., Dokumenty, Kniha jízd a samozřejmě inávrhář tiskových sestav, přenosy dat mezi pobočkami, definovatelné položky, sledování změn, exporty a importy dat, podpora cizích měn a mnoho dalšího.

Základní představu, jak můžete rozšířit jádro, vám poskytne tabulka v dolní části textu.

Navíc máte k dispozici nadstandardní množství funkcí, které jinde nenajdete, například:
Kompletaci (jednoduchá montáž), Call Centrum s připojením na telefonní ústřednu, Business Intelligence (analýza dat s grafy), Gastrovýrobu (restaurační a závodní stravování), Restauraci(stoly a účty), SCM (řízení dodavatelů podle potřeb prodeje a případně výroby) neboProjektovou dokumentaci. Pro ty, kdo rádi tvoří, ABRA obsahuje i nástroje pro přizpůsobení software jakýmkoliv požadavkům.

Rovněž lze připojit aplikace jako např.:
e-Shop, Docházkový software, Identifikace osob a zboží, Stravovací systém, Údržbu, Správu dokumentů, propojení na CAD systémy, mobilní aplikace nebo Servis vozidel.

Nenašli jste řešení pro Vaši firmu? 
Zde naleznete další rozšiřující moduly pro ERP ABRA G3 JÚ

ABRA G3 byla od počátku navržena tak, aby byla maximálně přizpůsobivá, což poskytuje nevídané možnosti v oblasti automatizace práce. To, co jinde musíte znovu a znovu zadávat, lze jednoduše automatizovat. ABRA G3 JÚ se tak zaplatí mnohem dříve, než byste čekali.

Ač toho umí opravdu mnoho, překvapuje jednoduchostí ovládání, na kterou si uživatel rychle zvykne. 
Abyste snadno překonali počáteční nejistotu, jsou vám navíc zdarma k dispozici školení, elektronické kurzy a telefonická hotline, vždy ochotná poradit.

Jádro informačního systému ABRA G3: Rozšiřující moduly:
Adresář Sklad
DPH Mzdy
Intrastat Pokladní terminál
Banka Kompletace
Homebanking Gastrovýroba
Pokladna Restaurace
Majetek SCM
Prodej Call-centrum
Nákup Business Intelligence
Pošta Projektová dokumentace
Daňová evidence e-Shop
CRM Docházkový systém
Dokumenty Identifikace osob a zboží
Kniha jízd Stravovací systém
Návrhář tiskových sestav Údržba
Cizí měny Servis
Sledování změn Mobilní prodej
Exporty a importy Propojení CAD
Převody dat mezi pobočkami Správa dokumentů

Potřebujete poradit či získat informace týkající se produktů ABRA, jejich pořízení, cen jednotlivých modulů a balíků, fungování a provozu? Neváhejte kontaktovat naše Helpdesk středisko zde!

ABRA G3/4 a elektronická evidence tržeb (EET) Elektronická evidence tržeb (EET) - řešení v ABRA G3/G4
Systém na hodnocení zaměstnanců MARCIANO Systém na hodnocení zaměstnanců, který spolupracuje s ERP ABRA. Na základě přání klientů byl systém rozšířen o možnost samostatné práce systému bez propojení na systém ABRA Gx.
Certifikace verze IS ABRA Gx 14.01.06 Verze řady 14.01/14.02 přináší potřebné legislativní úpravy platné od 1.1.2014 a řadu drobných oprav. Stejné úpravy budou obsahovat i verze vyšší řady 14.51/14.52 (které navíc obsahují přechod na DelphiXE2). Verze řady 14.01/14.02 jsou určeny uživatelům, kteří zatím z nějakého důvodu nechtějí či nemohou přejít na verzi 14.51/14.52 (XE2 verzi), ale přitom potřebují získat nové legislativní úpravy. Více k uvedeným hlavním novinkám viz popis příslušné verze v kap. Změny ve verzích podrobně.
Certifikace verze IS ABRA Gx 13.01.07 V průběhu ledna byla certifikována nová verze ERP ABRA Gx 13.01.07. Tato verze obsahuje zejména legislativní změny mzdové a změny týkající se DPH - obsahuje již nový vzor 18 pro přiznání k dani z přidané hodnoty.