Certifikace verze IS ABRA Gx 14.01.06

Datum: (10.04.2014)

Hlavní novinky dostupné od verze 14.01 (verze této řady generovány jen pro CZ lokalizaci)

Změny pro celý systém

  • Přidána funkce pro hromadný přepočet bilancí v zakázkách, obch. případech a projektech. [v. 14.01.04]
  • Provedeny úpravy nutné pro zadávání údajů pro výkaz KV DPH:
   • úpravy týkající se zadávání dokladů v režimu Přenesení daňové povinnosti (Zákon o dani z pridanej hodnoty od 01.01.2014 § 69 odst. f) až i)). Doplnění položek pro zadání typu plnění na doklady, doplnění inicializačních dat do číselníku Typy plnění přenesení daňové povinnosti, změny v možnosti editace jednotek typů plnění aj. [v. 14.01.02]
   • v souvislosti s požadavky na identifikační číslo vykazovaných dokladů v případě tzv. "souhrnných faktur" doplněna na doklady FV, DZV, PP položka "Doplňkové číslo" dostupná na parametr "Editace doplňkového čísla na výstupních dokladech". [v. 14.01.02]
   • na hlavičku daňových dokladů přidána položka "Zjednodušený daňový doklad" pro možnost jednoznačné identifikace takových dokladů pro správné vykazování. [v. 14.01.02]
   • přidán export "Kontrolný výkaz KV DPH" (agenda Přehled DPH). [v. 14.01.02]
   • na vstupní doklady byla přidána položka Datum plnění - Datum uskutečnění zdanitelného plnění. [v. 14.01.02]
   • na vstupních dokladech bylo zaměněno pořadí zadávání Externího čísla a Variabilního symbolu + Externí číslo přidáno na hlavičku dokladu OSV. [v. 14.01.02]
   • na hlavičky dokladů přidány položky Preference výkazu DPH a Reference [v. 14.01.02]
   • Do procedur VATDocReport byla přidána položka SortDocNumber, která vrací interní číslo dokladu ve formátu XX-NNNNNN/RRRR vhodném pro třídění. Současně bylo upraveno třídění pro report Seznam položek pro KV DPH na Sekce, Typ dokladu, Číslo dokladu, Datum. [v. 14.01.04]
   • Na doklady DV, VP, DDV, OSP byla přidána položka Doplňkové číslo (ExternalNumber). Bude zobrazeno na základě glob. parametru "Editace doplňkového čísla na výstupních dokladech". Zadané doplňkové číslo nahradí v exportu KV DPH interní číslo dokladu. [v. 14.01.04]
   • Do KV DPH se neexportují doklady JCD. Položky na hlavičce dokladu zůstaly k dispozici i když v současnosti nemají žádnou účinnost. Očekává se, že v 2017 vstoupí platnost reversecharge z JCD a pak se položky začnou používat. [v. 14.01.04]
   • Výkaz KV DPH je předmětem legislativy SR nikoliv ČR. Nicméně i CZ firmy, které mají DPH registraci v SR, budou takový výkaz potřebovat sestavovat. Proto je podpora pro jeho sestavení k dispozici i v CZ lokalizaci.

Mzdy a personalistika

  • Potřebné legislativní úpravy týkající se mezd, jako např.:
   • Změny redukčních hranic pro nemocenské, změna doby, po kterou zaměstnavatel vyplácí náhradu při dočasné pracovní neschopnosti, nové typy nemocenských dávek pro použití v roce 2014. [v. 14.01.01]
   • Změna posuzování účasti na sociálním pojištění při souběhu více zaměstnání malého rozsahu. [v. 14.01.02]
   • Úprava výpočtu odvodů u odměn učňů. [v. 14.01.02]
   • Přidána podpora srážek podle nového občanského zákoníku platného od 1.1.2014. [v. 14.01.02]
   • Změny výpočtu daně pro dohody o provedení práce. [v. 14.01.02]

 

***UPOZORNĚNÍ!!!***

Od budoucí verze 14.53/14.54 již nebude podporován SQL server Firebird (FB) verze 2.1, bude třeba přejít na verzi vyšší.

 Soubor ke stažení:
Readme_G1-CZ
Readme_G2-CZ
Readme_G3-CZ
Readme_G4-CZ
ReferenceReference
Mapa pobočekMapa poboček
Co je ABRACo je ABRA
MARCIÁNOMARCIÁNO
Přehled novinekPřehled novinek
ZaměstnáníZaměstnání
CertifikaceCertifikace
Vedení účetnictvíVedení účetnictví
Tvorba softwareTvorba software
Správa ITSpráva IT
Zeptejte se násZeptejte se nás

Potřebujete poradit či získat informace týkající se produktů ABRA, jejich pořízení, cen jednotlivých modulů a balíků, fungování a provozu? Neváhejte kontaktovat naše Helpdesk středisko zde!

Aktuální verze ABRA Gen 19.2.2 s novým modulem Úkoly Informační systém ABRA Gen přichází s aktuální verzí 19.2.2. Na Zákaznickém portálu je k dispozici jednotná aktuální verze dostupná všem zákazníkům.
Legislativní verze ABRA Gen 19.0.1 Informační systém ABRA Gen přichází s legislativní verzí 19.0.1 pro rok 2019
Aktuální verze ABRA Gen 18.13.06 Informační systém ABRA Gen přichází s novou verzí 18.13.06
Nová verze ERP systému ABRA Gen 18.03.17 Usnadněte si práci v ERP systému ABRA Gen díky novinkám v oblastech ochrany dat a skladového hospodářství. Spolu s celou řadou dalších vylepšení je najdete v nové verzi ABRA Gen 18.03.17.

www.abra.cz