Certifikace verze IS ABRA Gx 13.01.07

Datum: (01.03.2013)

Největší změny a opravy, které přináší ABRA G3 verze 13.01.07 od verze 13.01.06

  • (!) Rozšířena funkcionalita nových inventur o možnost zahájení inventury zpětně k datu. U inventury typu 2 (neblokační k datu) je nově umožněno zadání i k datu, po kterém již existují zadané skl. pohyby. Při zahájení se již nekontroluje, zda existují doklady po zvoleném rozhodném datu. Systém si nově pamatuje přesný okamžik zahájení pomocí uloženého "OrderFlow" v řádcích HIP. Stav se napočte k rozhodnému okamžiku tak, že z aktuálního stavu odečte pohyby za rozhodným okamžikem. Takové pohyby není nově možné editovat či mazat. (Řeší situaci, kdy uživatel potřebuje např. v lednu prodávat (vystavovat nové pohyby) a současně ještě v lednu zadávat pohyby zpětně před 31.12. a teprve po zadání všech "starých" dokladů potřebuje provést inventuru k 31.12, tedy zpětně, i když už existují novější pohyby.)
  • Opravena chyba neaktualizace stavů v pozicích při zahájení poziční inventury.
  • Ovladač Gemini.hbd - Opraven driver v textovém formátu - datum položky se přebírá z pozice 57 - Datum pořízení.
  • Opravena chyba Out of Memory při importu bankovního výpisu s mnoha položkami se stejným variabilním symbolem.
  • Opraven html editor v odeslaných e-mailech - odstraněna chyba, kdy se občas editor zpráv v HTML formátu nepřepnul do editačního módu.

Modul Mzdy a personalistika

  •     Přidán report "Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor 21".
  •     Opravena chyba v exportu "Oznámení o nástupu do zaměstnání/skončení".
  •     Zaktualizován export "Potvrzení o výši pojistného a vyplacených dávkách pro rok 2013".

 

Potřebujete poradit či získat informace týkající se produktů ABRA, jejich pořízení, cen jednotlivých modulů a balíků, fungování a provozu? Neváhejte kontaktovat naše Helpdesk středisko zde!

ABRA G3/4 a elektronická evidence tržeb (EET) Elektronická evidence tržeb (EET) - řešení v ABRA G3/G4
Systém na hodnocení zaměstnanců MARCIANO Systém na hodnocení zaměstnanců, který spolupracuje s ERP ABRA. Na základě přání klientů byl systém rozšířen o možnost samostatné práce systému bez propojení na systém ABRA Gx.
Certifikace verze IS ABRA Gx 14.01.06 Verze řady 14.01/14.02 přináší potřebné legislativní úpravy platné od 1.1.2014 a řadu drobných oprav. Stejné úpravy budou obsahovat i verze vyšší řady 14.51/14.52 (které navíc obsahují přechod na DelphiXE2). Verze řady 14.01/14.02 jsou určeny uživatelům, kteří zatím z nějakého důvodu nechtějí či nemohou přejít na verzi 14.51/14.52 (XE2 verzi), ale přitom potřebují získat nové legislativní úpravy. Více k uvedeným hlavním novinkám viz popis příslušné verze v kap. Změny ve verzích podrobně.
Certifikace verze IS ABRA Gx 13.01.07 V průběhu ledna byla certifikována nová verze ERP ABRA Gx 13.01.07. Tato verze obsahuje zejména legislativní změny mzdové a změny týkající se DPH - obsahuje již nový vzor 18 pro přiznání k dani z přidané hodnoty.