Certifikace verze IS ABRA Gx 13.01.07

Datum: (01.03.2013)

Největší změny a opravy, které přináší ABRA G3 verze 13.01.07 od verze 13.01.06

  • (!) Rozšířena funkcionalita nových inventur o možnost zahájení inventury zpětně k datu. U inventury typu 2 (neblokační k datu) je nově umožněno zadání i k datu, po kterém již existují zadané skl. pohyby. Při zahájení se již nekontroluje, zda existují doklady po zvoleném rozhodném datu. Systém si nově pamatuje přesný okamžik zahájení pomocí uloženého "OrderFlow" v řádcích HIP. Stav se napočte k rozhodnému okamžiku tak, že z aktuálního stavu odečte pohyby za rozhodným okamžikem. Takové pohyby není nově možné editovat či mazat. (Řeší situaci, kdy uživatel potřebuje např. v lednu prodávat (vystavovat nové pohyby) a současně ještě v lednu zadávat pohyby zpětně před 31.12. a teprve po zadání všech "starých" dokladů potřebuje provést inventuru k 31.12, tedy zpětně, i když už existují novější pohyby.)
  • Opravena chyba neaktualizace stavů v pozicích při zahájení poziční inventury.
  • Ovladač Gemini.hbd - Opraven driver v textovém formátu - datum položky se přebírá z pozice 57 - Datum pořízení.
  • Opravena chyba Out of Memory při importu bankovního výpisu s mnoha položkami se stejným variabilním symbolem.
  • Opraven html editor v odeslaných e-mailech - odstraněna chyba, kdy se občas editor zpráv v HTML formátu nepřepnul do editačního módu.

Modul Mzdy a personalistika

  •     Přidán report "Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor 21".
  •     Opravena chyba v exportu "Oznámení o nástupu do zaměstnání/skončení".
  •     Zaktualizován export "Potvrzení o výši pojistného a vyplacených dávkách pro rok 2013".

 

Potřebujete poradit či získat informace týkající se produktů ABRA, jejich pořízení, cen jednotlivých modulů a balíků, fungování a provozu? Neváhejte kontaktovat naše Helpdesk středisko zde!

Nová verze ERP systému ABRA Gen 18.03.17 Usnadněte si práci v ERP systému ABRA Gen díky novinkám v oblastech ochrany dat a skladového hospodářství. Spolu s celou řadou dalších vylepšení je najdete v nové verzi ABRA Gen 18.03.17.
Nová verze ERP ABRA Gen s podporou GDPR Informační systém ABRA Gen přichází s novou verzí 18.03.12, která obsahuje podporu GDRP a umožňuje zapnout novou komplexní ochranu dat.
Nová verze ABRA Gen 17.11.01 s velkými změnami (nejen) ve výrobě ABRA Software uvolnila novou konzervativní verzi 17.11.01, která přenáší všechny novinky z progresivních verzí 16.13 a 17.03.
Řešení pro chybné aktualizace Microsoft Windows 10 V předchozích aktualitách jsme vás upozorňovali na problém způsobený aktualizací Microsoft Windows 10 (pod číslem KB4038788).