Certifikována nová verze ABRA Gx 12.03.11

Datum: (25.06.2012)

Dne 20.6.2012 byla certifikována nová verze ERP ABRA Gx 12.03.11. Tato verze obsahuje všechny opravné balíčky uveřejněné pro předchozí verzi a řadu novinek. Níže uvádíme popis hlavních změn, které jsou do verze 12.03.11 implementovány.

 

 

 Hlavní novinky dostupné od verze 12.03 (verze této řady generovány jen pro CZ lokalizaci)

 • Nové moduly, rozšíření stávajících, spuštění systému aj. změny pro celý systém

  • Soubory readme.txt a readme2.txt převedeny do html formátu a sloučeny do jednoho souboru readme.htm. [v. 12.03.02]
  • Zcela nový vzhled záložky Omezení a dalších míst používajících výběrové podmínky pro omezování/filtrování tak, aby bylo omezování/filtrování přehlednější, jednodušší, snáze ovladatelné, zjednodušila se práce s definicemi omezení/filtrování atd. Adekvátně upraven i výběr definic omezení na záložce Seznam. [v. 12.03.01] Videoprezentace: http://www.abra.eu/o-firme/videoprezentace/
  • Panel oblíbených filtrů (omezení) implementován také do všech číselníků. [v. 12.03.04]
  • Variantní vstupní formuláře implementovány do dalších agend (do všech agend, kde jsou vystavovány doklady). [v. 12.03.01]
   • Pozor! Pokud pro dané agendy používáte skripty pracující s vizuální agendou, je nutno je při přechodu na verzi 12.03 aktualizovat! Původní skripty nebudou funkční! Viz též Upozornění k update na v. 12.03.
  • Vylepšeny variantní vstupní formuláře. [v. 12.03.02]
  • Položka Typ obchodu na dokladech je nově přístupná pro prohlížení i mimo editační režim dokladu. [v. 12.03.04]
  • Nový modul Docházka. [v. 12.03.07]
 • Adresář

  • V Adresáři firem byla značně upravena práce s osobami ve firmě. [v. 12.03.01]
 • Banka

  • Do agend Bankovní výpisy a Vzájemné zápočty přidána možnost si rovnou odtud vyvolat účetnictví a zobrazit si detaily k zaúčtování dokladu. [v. 12.03.01]
  • Do agendy Přehled plateb bankou přidána možnost si rovnou odtud zobrazit aktuální placený doklad v jeho agendě. [v. 12.03.01]
 • CRM

  • Upravena pravidla na zobrazování a editaci aktivit s ohledem na řešitele, zadavatele, účastníky atd. [v. 12.03.06]
  • Doplněna možnost pro hromadné přidání zakázaných adresátů kampaní (blacklist). [v. 12.03.01]
  • Přidána možnost rozšířit zakázané adresáty kampaní o středisko, zakázku, obch. případ a projekt a omezit tím jejich platnost pro určitou kampaň. [v. 12.03.01]
  • V agendě Zpracování kampaní zavedena možnost hromadného zpracování kampaní. (Doplněna podpora označování a následná práce s označenými.) [v. 12.03.01]
 • E-maily a interní vzkazy

 • Gastrovýroba

  • V agendě Výrobní listy gastrovýroby byla rozšířena funkce Vytvořit objednávku vydanou na suroviny o možnost vytvoření více objednávek najednou, a to dle vybraných dodavatelů surovin. [v. 12.03.01]
  • Ve výrobních listech je možné při změně řady VL změnit i nastavení skladů podle nově zadané řady a k ní příslušející konfigurace v Nastavení gastrovýroby. [v. 12.03.05]
 • Kompletace

  • V agendě Kompletační listy byla rozšířena funkce Vytvořit objednávku vydanou na materiály o možnost vytvoření více objednávek najednou, a to dle vybraných dodavatelů materiálů. [v. 12.03.06]
 • Majetek

  • Do agend modulu Majetek byla doplněna podpora projektů. [v. 12.03.01]
  • Na kartu drobného majetku přidána záložka Foto. [v. 12.03.01]
 • Mzdy a personalistika

  • Do agend modulu Mzdy a personalistika byla doplněna podpora projektů (vedle zakázek a obchodních případů). [v. 12.03.02]
 • Nákup

  • Vylepšen výběr dodavatelů z Adresáře firem vyvolaném z míst, kde se předpokládá výběr firmy - dodavatele. Přidán omezovací panel pro omezení firem jen za dodavatele určitého sklad. sortimentu. [v. 12.03.05]
 • Prodej

  • Přidáno uživatelské právo na úpravu rezervace v agendě objednávek přijatých. [v. 12.03.01]
  • Podpora pro automatické vytváření rezervací na Objednávkách přijatých (OP). Automatické vyplňování rezervací má zamezit (spolu s novým právem na rezervace), aby se obchodníci "neprali" o zboží na skladě. [v. 12.03.01]
  • Vylepšení sledování kreditu firem o možnost nezahrnovat faktury, které nepřekročily datum splatnosti. [v. 12.03.01]
 • SCM

  • Vývoj SCM je nyní dostupný i z jiných agend prostřednictvím doplňku (plugin SCM - Vývoj) definovatelného formuláře. [v. 12.03.01]
  • Do agend modulu SCM byla doplněna podpora projektů (vedle zakázek a obchodních případů). [v. 12.03.01]
 • Skladové hospodářství

  • Byla implementována nová funkčnost umožňující omezit použití akčních ceníků jen pro vybrané sklady a firmy. [v. 12.03.02]
  • Na skladové příjemce, která patří do Intrastatu, lze nově na záložce Vedlejší pořizovací náklady nastavit, které vedlejší pořizovací náklady se mají započítat do částky pro Intrastat. [v. 12.03.01]
  • Upraven způsob zadávání šarží/sériových čísel na dokladech - nově je možné i částečné zadání šarží/sériových čísel. [v. 12.03.01]
  • Vylepšen způsob výběru šarží/sériových čísel na dokladech (nový parametr "Způsob zadání šarží/sériových čísel na dokladech", nová funkce "Přidat dle názvu" na záložce Sériová čísla/šarže). [v. 12.03.03]
 • Účetnictví

  • Přidána nová agenda "Reporty ostatních dokladů" (záložka Účetnictví - Ostatní doklady). [v. 12.03.01]
  • Rozšířen režim Přenesení daňové povinnosti. Nově je možné jej nastavovat na řádcích dokladů a vytvářet doklady, které obsahují jak řádky v režimu Přenesení daňové povinnosti, tak řádky v normálním režimu DPH. [v. 12.03.01] Tuzemské doklady v tomto režimu lze zadávat i v cenách s daní. [v. 12.03.04]
  • Do agendy Blokace dokladů byla přidána možnost blokovat doklady také za datum zaúčtování. [v. 12.03.01]
 • Výroba

  • Vylepšeno oceňování PHV - barevné zvýraznění nepotvrzených záznamů v průvodci oceněním, možnost nastavit kladnou a zápornou toleranci pro potvrzování v parametrech řad VYP. [v. 12.03.06]
  • Přibyla možnost aktualizovat technologické postupy a kusovníky z požadavků na výrobu. [v. 12.03.06]
 • Ostatní

  • Z instalace ABRA Gx definitivně odstraněn starý linuxový aplikační server AppServerL. [v. 12.03.01]
  • Bylo upraveno nastavení výchozí velikosti stránky databáze Firebird na minimálních 8kB. Instalační program při update stávající instalace v rámci kontroly spojení prověří a ohlásí i spojení s nevyhovující velikostí stránky. [v. 12.03.01]
  • Přidána možnost otevřít si zákaznický portál přímo z agend ABRA Gx. [v. 12.03.02]
  • Realizováno řešení problému se zobrazováním obsahu uživatelského chm helpu vyvolaného ze síťové instalace ABRA Gx. [v. 12.03.06]

Potřebujete poradit či získat informace týkající se produktů ABRA, jejich pořízení, cen jednotlivých modulů a balíků, fungování a provozu? Neváhejte kontaktovat naše Helpdesk středisko zde!

Aktuální verze ABRA Gen 19.2.2 s novým modulem Úkoly Informační systém ABRA Gen přichází s aktuální verzí 19.2.2. Na Zákaznickém portálu je k dispozici jednotná aktuální verze dostupná všem zákazníkům.
Legislativní verze ABRA Gen 19.0.1 Informační systém ABRA Gen přichází s legislativní verzí 19.0.1 pro rok 2019
Aktuální verze ABRA Gen 18.13.06 Informační systém ABRA Gen přichází s novou verzí 18.13.06
Nová verze ERP systému ABRA Gen 18.03.17 Usnadněte si práci v ERP systému ABRA Gen díky novinkám v oblastech ochrany dat a skladového hospodářství. Spolu s celou řadou dalších vylepšení je najdete v nové verzi ABRA Gen 18.03.17.